1

Bli med i protester mot strømprisene 20. januar

Torsdag 20. januar arrangeres det markeringer mot strømprisene i mer enn ti norske byer. Kravene er en makspris på strømmen, og at staten umiddelbart stanser ranet av folket gjennom de galopperende strømprisene. Protestene er rettferdige og et viktig uttrykk for massenes raseri mot politisk vanstyre, markedskrefter og kutt i velferden.

Tross den såkalte strømpakken fra regjeringen får massene store strømregninger for desember og januar. Årsaken er liberaliseringen av kraftmarkedet og fusjonen av det norske kraftmarkedet med det nordiske og deretter det europeiske. Dermed selges norsk vannkraft på samme marked som tysk kullkraft og russisk gass, og med prisøkningen internasjonalt har de norske prisene blitt rekordhøye.

Rettferdige protester varslet over hele landet

Over hele landet mobiliseres det nå til protester torsdag 20. januar. Nettavisen skriver om demonstrasjonene, og en del av mobiliseringen skjer gjennom facebook-gruppa “Vi som krever billigere strøm” som samler mer enn 500 000 medlemmer. Dermed kan vi anslå at over 10 prosent av befolkningen er medlem av denne gruppen, som samler noe av protesten mot myndighetene. Per nå bruker markeringene, særlig i Oslo, en rekke profilerte politikere som appellanter, slik at protestene ikke bare har en massekarakter, men også påvirkes og utnyttes særlig av opposisjonspartiene Rødt, MDG, KrF og Frp, samt av regjeringens støtteparti SV.

Den kapitalistiske logikken er den samme i alle bransjer, men den voldsomme prisøkningen har vekket stor harme blant massene. Raseriet er stort også i småborgerskapet, og en rekke små bedrifter har store problemer. Regjeringen har blitt tvunget til å gi store summer i støtte, noe som avdekker byråkratiseringen av norsk kapitalisme. Igjen og igjen ser vi at systemet ikke fungerer “på egen hånd” innenfor dagens verdensøkonomi. Overlatt til seg selv vil markedskreftene rive seg selv i stykker. Dermed kreves det en mer og mer aktiv stat. Vi får en stat som først bygger ut kraftledninger til Europa, og deretter må subsidiere hele det norske folkets strømforbruk(!) i møte med resultatet av egne vedtak.

Protestene 20. januar er rettferdige. Kravet som stilles er maks 50 øre per kilowatt, noe som faktisk er langt høyere enn det som har vært vanlig tidligere. Det er åpenbart at markeringene vil samle krefter av flere politiske farger, men at støtten i hovedsak kommer fra uorganiserte masser som nok en gang skriker etter kraftfull organisering. Rettferdige krav i møte med denne krisa er å kreve at integreringen i det europeiske strømmarkedet avvikles og at massene får en lav makspris på strømmen, eller en fast pris. Vi forstår at vareproduksjon og markedspris er en del av kapitalismen, men det vi har sett de siste årene er en liberalisering av strømmarkedet som direkte kutter massenes velferd. Massenes raseri er rettferdig, og det må rettes mot staten og regjeringen, og kan føres sammen med sinnet over andre velferdskutt.

https://www.youtube.com/watch?v=RVBYKow_obM&ab_channel=RoaldMHansen

Protestenes karakter og potensiale

Sjefredaktøren i Nettavisen, Gunnar Stavrum, skriver at den varslede strømstøtten for desember bare utgjør en brøkdel av strømregningen folk får i januar. Han slår fast igjen at det er Statkraft og kommuneeide kraftselskaper som tjener milliarder på salget av norsk strøm, og at regningen fra disse offentlig eide selskapene går til folket – som jo i prinsippet er eierne, men som stort sett slett ikke er enig i norsk kraftpolitikk.

Stavrum skriver videre:

“Facebook-gruppen «Vi som krever billigere strøm» teller nå nær 600.000 medlemmer, og planlegger demonstrasjoner i 11 norske byer på ettermiddagen torsdag 20. januar. Raseriet er minst like intens som bompengeprotestene ved forrige lokalvalg, og den sterke mobiliseringen viser at dette er en sak som kan plage regjeringen i lang tid fremover.”

Sjefredaktøren skriver også at de verste utslagene på strømprisen ikke skyldes markedskreftene, som han nok i prinsippet ikke har noe imot, men at det skyldes “politisk vanstyre” som han skriver. Han identifiserer at støtten fra staten, hvor den skal dekke “halvparten av kostnaden over 70 øre per kilowattime” bare dekker 15-20 prosent av de ekstra kostnadene til massene i desember. En stor andel av regninga utgjøres forøvrig av avgifter rett til staten, og av nettleie som selskapene også betaler til det offentlige. Offentlige selskaper betaler altså det offentlige for å levere strøm til folket – som folket må betale for. Sådan er kapitalismen…

Stavrum skriver at de siste 16 årene har strømmen kostet omtrent 30 øre per kilowattime, noe som viser at kravene er moderate – selv om dagens markedspris ligger langt over dette. Han skriver at de offentlig eide kraftprodusentene produserer strøm for rundt 10 øre, og dermed snakker vi tregangen allerede med de gamle normalprisene. Han mener et riktig krav er makspris på 30 øre, og skriver at selv med en slik pris, vil kundene måtte betale 80-85 øre inklusive avgifter og nettleie. Strømmen blir uansett en fantastisk inntektskilde for staten og kommunene.

Stavrum spår at strømkrisa kan sprenge regjeringen, fordi det blir vanskelig for Senterpartiet å leve med dagens situasjon samtidig som regjeringen møter kraftig kritikk både fra høyre og venstre. Presset kan ytterligere forsterke krisepreget og spliden i norsk politikk, og har således en strategisk viktighet – i likhet med andre protester de seneste årene mot vindmøller, bompenger og for forsvar av lokalsykehusene.

Informasjon om et utvalg av demonstrasjonene:

Oslo: Kl 1700 foran Stortinget
Tekst: “Nå REISER det norske folk seg og sier NOK er NOK. Nå må alle komme seg ut og stå på krava sammen med oss. Vi i FB gruppen « vi som krever billigere strøm» inviterer til demonstrasjon foran Stortinget. Ta gjerne på de gule vestene og vær med og vis din misnøye. Energipolitikken som føres idag er blitt dårlig helsepolitikk og får katastrofale følger for oss nordmenn. Sammen er vi sterke, og sammen skal vi tvinge styresmaktene til å lytte til sitt folk. MØT OPP! 
Vi som krever billigere strøm – Events – Oslo

Bergen: Kl 1500 ved Sjømannsmonumentet
Tekst: “Demonstrasjon mot høye strømpriser i Bergen torsdag 20. januar kl. 15 på Torgallmenningen, fremmøte ved Sjømannsmonumentet. Vi går i folketog rundt Torgallmenningen og ender opp ved monumentet hvor det blir holdt appeller, som er planlagt å starte 16:00. Vi jobber med å booke politikere og næringslivsledere til å holde appeller.”
Vi som krever billigere strøm – Events – Bergen

Stavanger Kl 1630 på torget i Stavanger
Tekst: “Vi vanlige folk i Rogaland vil stå samlet og demonstrere mot dei forferdelige strømprisene. Det blir taler og apeller fra privatpersoner og politikere. Endelig program er ikke fastsatt enda da vi ikke har fullstendig gjesteliste enda.. følg med så skal vi vise at vi kan samle oss når landet trenger oss!”
Vi som krever billigere strøm – Events -Stavanger

Kristiansand: Kl 1600 i Wergelandsparken
Tekst: “Vi Som Krever Billigere Strøm med snart 600.000 medlemmer fra hele landet, uten annen gruppetilhørighet enn nettopp denne gruppa, inviterer DEG til å vise at du solidarisk stiller deg bak vårt felles krav, rett og slett BILLIGERE STRØM! Slagord: «Det er ingen drøm vi skal ha billigere strøm» Plakater holdes saklige, uten person/partihets. Merk gjerne med #billigerestrøm”
Demonstrasjon mot høye strømpriser – Kr.sand

Referanser
Norsk politikk, Nett på sak | Rasende strømkunder mobiliserer til protester mot regjeringen i flere byer