1

Filippinene: Folkehæren kjemper mot pandemien

Folkekrigen på Filippinene kjemper mot mange fiender, mot revisjonisme, imperialisme og føydalisme. Nå under pandemien har folkehæren rettet kampen mot både koronaviruset og fascisten Dutertes dårlige håndtering av pandemien. 

Den gamle fascistiske staten på Filippinene har siden starten av pandemien satt profitt foran massenes helse. Etter over et år med folkemorderisk politikk har den gamle staten igjen trampet på folket med et absurd vaksinekrav der filippinere må vaksineres for å få lov til å forlate hjemmene sine og for å gå på jobb. Dette er i praksis en ny nedstengning for dem som ikke har mulighet til å bli vaksinert. Dette kan være av flere grunner, at ikke de har råd til å reise til vaksinestasjoner som er langt unna der de bor, stå i lange køer eller gå glipp av arbeid eller skole.

Filippinenes Kommunistiske Parti (CPP) slår fast at den gamle statens behandlingen av uvaksinerte er kriminell og bryter med folkets sosiale, politiske og økonomiske rettigheter. Kommunistpartiet har kritisert den gamle staten for å ikke ha fokusert på informasjonskampanjer, vaksinasjonsprogrammet, gratis massetesting, smittesporing, ansettelse av flere helsearbeidere, forbedre og utvide helseinstitusjoner, iversette tiltak for å tillate trygge skoletimer osv. Istedenfor å håndtere pandemien har den gamle staten valgt å bruke penger, som for eksempel kunne gått til å kjøre folk til vaksinestasjoner, på å arrestere uvaksinerte, sette opp kontrollpunkter langs riksveger, investere i kinesisk sponsede infrastrukturprosjekter, og til å kjøpe nye bombefly, missiler og krigsskip.

Filippinenes Kommunistiske Parti og Filippinenes Nasjonaldemokratiske Front (NDFP) slår fast at vaksinering alene ikke stopper pandemien, men at vaksinering sammen med de nødvendige tiltakene som nevnt ovenfor, er det som kan stoppe pandemien. Filippinenes Kommunistiske Parti roper oppfordrer massene til å reise seg og vise motstand til den nye nedstengingen.

Filippinenes Kommunistiske Parti har ikke bare kritisert den gamle staten, men har også aktivt deltatt i kampen mot korona. Den nye folkehæren (NPA) har flere sykepleiere og helsearbeidere i sine rekker, som aktivt har gitt råd og helsehjelp til de fattigste massene som den gamle staten har ignorert. Den nye omikronvarianten har spredt seg verden rundt, og Filippinene har heller ikke blitt spart. Det er nå 30 tusen daglige tilfeller av korona på Filippinene på grunn av omikron og den gamle statens håndtering. Og nå som den underfinansierte helsesektoren på Filippinene holder på å knekke sammen har den fascistiske presidenten Duterte bedt NPA sine sykepleiere og helsearbeidere om hjelp for å håndtere den nye smittebølgen.

TFM bemerker at også den revolusjonære bevegelsen i Brasil, og i en rekke andre land, har arbeidet på den samme måten. I forbindelse med viruset avsløres krisa i helsevesener over hele verden, som er kronisk underfinansiert selv i de imperialistiske landa. Vi understreker igjen at folkekrigen på Filippinene er en av de fire strålende faklene som verdens folkekriger utgjør. Å kjempe for massenes velferd er en integrert del av revolusjonen.

Referanser
PRWC » Protest Duterte’s fascist and stupid vaccine mandate (cpp.ph)

PRWC » Reject Duterte’s No vaccine, No right policy! Defend and fight for people’s rights! (cpp.ph)

Marco Valbuena på Twitter: «In his televised address, Duterte practically acknowledged the fact that the NPA is not terrorist when he asked that NPA nurses or medics help his government respond to the pandemic. Slip of the tongue? https://t.co/fHqoGGhuNe» / Twitter

Marco Valbuena på Twitter: «NPA nurses, always ready to serve the people! In the face of Omicron surge, NPA plays important role as medics to help people surmount the sufferings brought about by pandemic and Duterte’s failed response. Long live the people’s warrior! https://t.co/0hfPKQWcFh» / Twitter