1

2022 blir et mørkt år for imperialismen

Dagbladets politiske redaktør Geir Ramnesfjell frykter at 2022 blir “det mørke året” i en kommentar som ser på norsk politikk, demokrati, pandemi, klima, krig, økonomi, sult, cyberangrep og “lyspunktene”. Han ser lyset i massenes protester, men bare maoistene vet å verdsette og forstå dette fullt ut.

Kommentatoren spår at regjeringen Støre vil overleve 2022, men at det blir krevende og at året vil by på intern konflikt. Utgangspunktet for 2022 byr på tre strukturelle problemer skriver Dagbladet-kommentatoren: pandemi, strømkrise og klimakrise. Han skriver at det vil komme økt kritikk av den markedstilpassa organiseringen av helsevesenet som har halvert antall sykehussenger fra 22 000 i 1980 til 11 000 i dag.

Kommentatoren spår en kommende konflikt om utbygging av nye kraftverk i vernede vassdrag, som kan få vindmøllestriden til å blekne. Han skriver at regjeringen er splittet i klimaspørsmål, for eksempel i synet på bensinpriser og strømprisen. Han spår vekstmuligheter for både Frp og SV, når regjeringen vil møte problemer både for kraftkrevende industri og valgløfter de ikke kan holde.

Videre spås det økt polarisering som følge av en rekke politiske debatter, og samtidig vil politi og etterretningstjeneste få mulighet til mer overvåking skriver Dagbladet. De knytter disse to temaene sammen i en vurdering av at demokratiet har vært på retur internasjonalt i flere år, og at kontrolltiltak knyttet til pandemien har forsterket den antidemokratiske utviklingen. Dagbladets kommentator tror trenden vil fortsette i 2022, og at særlig de økende motsetningene i USA gir grunn til bekymring.

Sviket av verdens fattigste nevnes i forbindelse med Covid 19-vaksiner, hvor de rike landene prioriterer tredje og fjerde dose, fremfor å sikre at milliarder av verdens fattigste skal få sin første dose. Dagbladet skriver at verden blir et farligere sted i 2022, og mener rivalisering mellom USA og Kina vil prege året. Dessuten nevner de den væpna konflikten i Ukraina og konflikten mellom USA/NATO og Russland.

Avisens kommentator peker videre på at utslippene fortsetter å øke, og at vi kan se hetebølger, skogbranner og flommer i sammenheng med dette. Videre er naturtapet enormt skriver avisen, med tilbakegang i verdens dyrearter på 68 prosent siden 1970, og at regjeringen ønsker å se på utbygging av vernede vassdrag. De skriver også at 274 millioner mennesker har behov for mat og humanitær hjelp i dag, og at 2022 kan by på sultkatastrofer som vil ryste verden der Etiopia, Jemen og Afghanistan er blant landene som kan rammes av dette.

Ellers ser de for seg økende inflasjon og høyere renter i 2022, altså en fortsettelse av økonomiske tendenser som allerede er et faktum. Som et lyspunkt peker Dagbladets kommentator på “økende folkelige markeringer i land med autoritært styre”, men her må vi slå fast at kommentatoren ikke forstår disse markeringene korrekt. Tjen Folket Media er enige i at de folkelige masseprotestene er et lys i mørket, men ikke fordi de skal redde det borgerlige demokratiet, som kommentatoren sikkert håper. Vi ser dette som klare eksempler på at dødsklokkene ringer for dagens imperialistiske system. Massene reiser seg og de vil fortsette å reise seg med enda større styrke i 2022. 

Massenes hat og sinne vil ikke dempes innenfor dette systemet. Igjen og igjen vil vi se at folket ikke kan seire uten veiledning av maoismen og uten kommunistiske partier som lederskap. Motstanden viser massenes kampvilje, og at det ikke er massene det står på. Mangelen er organisering og ledelse, og dette kaller kommunistene i hele verden til å ta opp sitt historiske ansvar. Kommentatoren i Dagbladet har helt rett når han sier mørket defineres av lyset. Slik vi ser det defineres imperialismens mørke av den kommende soloppgangen: Massene er verdens lys, og de fire folkekrigene under kommunistisk ledelse er fire fakler i mørket som senker seg over imperialismen.

Årene 2020 og 2021 var i sannhet mørke år for imperialismen, og de har betydd en intensivering av lidelsene som imperialismen påfører massene, men enda viktigere: Det tindrende lyset vokser i omfang og intensitet. Dette er hovedsida i vurderingen av årene bak oss og årene som ligger foran oss. 2022 vil bety nye strimer av lys, nye heroiske kamper, nye nederlag for imperialistene – som betyr seire for verdens folk.

Referanser
2022 blir det mørke året