1

Lovendring gir PST rett til totalovervåking av folks aktivitet på nett

Dagbladet har på lederplass tatt til orde for at den nye regjeringen må stanse det de kaller en justispolitisk skandale der Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) har fått mulighet til nær total overvåking av internett.

Avisen beskriver en lovendring som åpner for svært omfattende overvåking av alle nordmenn, inkludert våre politiske holdninger. Lovendringen skal gi PST rett til å lagre alt norske borgere har skrevet i kommentarfelt og på sosiale medier i 15 år, skriver avisen. Datatilsynet er kritisk og skriver i en pressemelding at lovforslaget vil “endre PSTs rolle i det norske samfunnet”.

De skriver at endringen består i at PSTs formål endres fra å være en politimyndighet som forebygger og etterforsker konkrete straffbare handlinger, til å bli en institusjon for å drive etterretning mot norske borgere. Dagbladet skriver at lovendringen åpner for svært omfattende overvåking av alle innbyggere i Norge, inklusive våre politiske holdninger.

Dagbladet skriver at også Advokatforeningen, og EOS-utvalget, som skal føre kontroll med de hemmelige tjenestene, har sterke innvendinger mot lovforslaget. Avisen avslutter med å skrive at om lovendringen gjennomføres vil det være en justispolitisk skandale.

Konteksten for lovendringen og potensialet for kamp mot den allmenne reaksjoneringen av staten

Lovendringen må forstås i sin kontekst: Den allmenne krisa i imperialismen, i alle samfunnets sfærer inkludert den politiske, og det voksende behovet for å undertrykke folkelig kamp. Lovendringen vil ha som funksjon å legalisere det som tidligere var ulovlig overvåking, og således overføre mer makt, også formelt, til sikkerhetstjenesten selv. Med denne lovendringen vil de nemlig stå fritt til å vurdere hvilken informasjon de mener er relevant å lagre.

Dagens kontekst er ikke bare den allmenne krisa i imperialismen, men også den strategiske offensiven for verdensrevolusjonen. Overalt vokser folkelige protestbevegelser, og selv i Norge har vi både sett svært store bevegelser (vindmøller, lokalsjukehus, bompenger, strømpriser) og svært militante kamper (de mange angrepene på SIAN og politiet i 2019 og 2020). Utvidet overvåking er objektivt sett en del av herskernes svar på disse bevegelsene, og et preventivt tiltak mot sosialistisk revolusjon. Innenfor denne konteksten kan og må det reises kamp mot alle disse angrepene mot det borgerlig-liberale demokratiet, som denne lovendringen er nok et eksempel på. Den økte overvåkingen er en del av reaksjoneringen og militariseringen av det borgerlige samfunnet og den borgerlige staten. Det finnes sosialt grunnlag for motstand og brede allianser mot denne reaksjonære tendensen.

Til sist må våre lesere merke seg at ens aktivitet på nett ikke er privat, selv om den skjer i egen stue. Sikkerhetstjenestens muligheter som nevnt her er bare å skrape i overflaten av hva overvåkerne kan tilegne seg av informasjon. CIA, NSA og norsk militær etterretning, samt også det sivile politiet, har en rekke verktøy i arsenalet for å penetrere datamaskiner og mobiltelefoner, og slik se alt du foretar deg eller har foretatt deg på disse. I slike tilfeller er det ingen garanti mot overvåkingen å bruke apper for kryptering eller programmer for sikrere nettbruk. Spionprogramvare kan for eksempel speile skjermen din, slik at overvåkere kan se det du foretar deg.

Overvåkingen må ikke skremme folk fra å delta i kamp. Å la være å engasjere seg av frykt for overvåking er moralsk og politisk feil. Derimot bør man ikke opptre naivt eller dumt, og på den måten utlevere seg selv og andre, når man bruker datamaskiner og telefoner.

Referanse

Må stoppe justispolitisk skandale