1

Trondheim: Banneraksjon mot fascisme

TFM har fått tilsendt bilder av og rapport om at det i forbindelse med den internasjonale Holocaustdagen 27. januar ble gjennomført en banneraksjon mot fascisme i Trondheim. Bannerne ble hengt opp i områdene Buran og Lademoen.