1

Avslør planen om et München for det fjerne østen

AVSLØR PLANEN OM ET MÜNCHEN FOR DET FJERNE ØSTEN1

25. mai 1941

1. Den nye sammensvergelsen som Japan, De forente stater og Chiang Kai-shek nå driver og klekker ut, består i å få til et kompro­miss mellom Japan og De forente stater på bekostning av Kina for å skape et München for Østen retta mot kommunismen og Sovjetunio­nen. Vi må avsløre denne sammensvergelsen og bekjempe den.

2. De japanske imperialistene har innstilt de militære offensivene som skulle tvinge Chiang Kai-shek til å kapitulere. Nå vil det utvilsomt følge aksjoner som skal lokke han til å gjøre det. Enda en gang prøver fienden den gamle politikken med pisken og gulrota, som han bruker vekselvis eller samtidig. Vi må avsløre denne politikken og bekjempe den.

3. Samtidig med de militære offensivene har Japan starta en rykte- kampanje, der de påstår at «Den åttende rutearméen ikke vil samordne operasjonene sine med operasjonene til Kuomintangs sentralhær», at «Den åttende rutearméen nytter alle sjanser til å utvide området sitt», at den «prøver å slå seg fram til grensene for å opprette internasjonale forbindelser», at «den er i ferd med å opprette ei annen sentralregje­ring», osv. Dette er en listig japansk plan for å så splid mellom Kuomintang og kommunistpartiet og dermed gjøre det lettere å få Kuomintang til å kapitulere. Det sentrale nyhetsbyrået til Kuomintang og Kuomintang-pressa skriver av og sprer disse ryktene, og viker ikke tilbake for å gjenta den anti-kommunistiske propagandaen til Japan. Hensiktene deres er svært tvilsomme. Vi må avsløre og bekjempe dette også.

4. Sjøl om det er erklært at Den nye fjerde arméen har «gjort mytte­ri» og sjøl om Den åttende rutearméen ikke har fått ei eneste kule eller et rødt øre fra Kuomintang, har de ikke slutta å kjempe mot fienden et eneste øyeblikk. Den åttende rutearméen har dessuten tatt initiativet til å samordne operasjonene sine med operasjonene til Kuomintang- styrkene for å slå tilbake felttoget i Sør-Shanxi[1]. Og de siste to ukene har den satt i verk angrep på alle frontene i Nord-Kina, der det akku­rat nå raser heftige kamper. De væpna styrkene og folket under kom­munistpartiets ledelse har allerede blitt ryggraden i motstandskrigen mot Japan. Alle bakvaskelsene mot kommunistpartiet har som mål å sabotere motstandskrigen og bane vegen for kapitulasjon. Vi må øke den militære framgangen til Den åttende rutearméen og Den nye fjerde arméen og bekjempe alle defaitister og kapitulasjonister.

NOTER

1. Sør-Shanxi-felttoget var felttoget i Zhongtiao-fjella. I mai 1941 angrep en japansk invasjonsstyrke på 50 000 mann Zhongtiao-fjella nord for Den gule floden i Sør-Shanxi. I alt var det samla sju Kuomintang-korps i det området, og fire til i Gaoping-området lenger nordøst, til sammen 250 000 mann. Kampen mot kommunistene var hovedoppga­va til Kuomintang-styrkene nord for Den gule floden. De hadde aldri forberedt seg på å slåss mot Japan, og de fleste av dem prøvde å unngå kamp da japanerne gikk til angrep. Derfor blei de jagd på vill flukt, trass i de iherdige anstrengelsene fra Den åttende rutear­méen for å støtte dem mot fienden i dette felttoget. Kuomintang-styrkene mista mer enn 50 000 mann i løpet av tre uker mens resten flykta mot sør over Den gule floden.