1

Brasil: Eksplosiv situasjon og en økonomi i ruiner

Våre brasilianske kamerater i A Nova Democracia (AND) skriver at de mest realistiske spådommene for Brasils økonomi i 2022 sier det vil bli en ny tilbakegang, og at små og mellomstore kapitalister vil bli ruinert i stor stil til fordel for den store finanskapitalen. Fra perspektivet til de laveste og breieste sjiktene av det arbeidende folket, er spådommene svært skremmende, skriver de.

Inflasjonen stiger voldsomt, og har allerede økt med 10 prosent det siste året. I løpet av 2021 økte matvareprisene med 14%. Kameratene skriver at hunger er et problem hele tida i Brasil, men at økningen nå gjør det umulig å dekke over den med statlig propaganda og velferdsprogrammer. De skriver at eksperter spår at ikke bare 2022 men også 2023 vil bli kriseår for landet, og at de eneste som vil tjene på det er den imperialistiske finanskapitalen og deres brasilianske lakeier blant storborgerskapet og godseierne.

AND skriver at det som utspiller seg er den allmenne krisa av forråtnelse og sammenbrudd i den byråkratiske kapitalismen i landet. Dens siste sykliske forverring begynte i 2015, og denne forverringa var enda ikke snudd, før den nye forverringa, som landet nå står midt oppe i, var et faktum. De skriver at borgerlige eksperter er lamslått over at Brasil er gått fra sin verste krise i historien og direkte over i en ny krise. Ny resesjon overlapper med gammel resesjon, og ingen ser for seg noen økonomisk innhenting i nær framtid.

Midt i denne krisa utvikles krisa videre politisk, militært og institusjonelt i Brasil. Krisa kommer sammen med økende raseri og motstand fra massene, og deres motsigelse med det syke og døende politiske systemet. Avisen skriver at de ikke tror at nye valg vil være i stand til å dempe denne motsigelsen. I denne kritiske situasjonen spiller ledelsen for hæren en stadig viktigere politisk rolle. Per i dag har de mange ministre i regjeringen til Bolsonaro, en regjering av generaler og folkemordere, men det er hele tiden en mulighet for at militæret kan gripe makten direkte. Brasil var regjert av en militærjunta, støttet av USA, fra 1964 til 1985. Det er også en mulighet for at generalene vender seg vekk fra president Bolsonaro og i stedet etablerer et samarbeid med den politiske “venstresida”. 

TFM skyter her inn at Latin-Amerika historisk (Peru) og den dag i dag (Venezuela) har en tradisjon for “venstreorienterte” regjeringer med basis i militærets ledelse. Det er ingen automatikk i at militærjuntaer bare må alliere seg til den borgerlige “høyresida”. Snarere tvert om, da militæret gjerne representerer og er en del av byråkratborgerskapet med tyngdepunkt i det statlige byråkratiet.

Kameratene skriver at dette året er et valgår i Brasil, men at det ikke vil føre til at landet går i retning mer demokrati. I stedet ser de for seg et jordskjelv innen de politiske institusjonene, og en mulighet for fordekte avtaler mellom den falske opportunistiske “venstresida” og generalene, slik det nettopp skjedde i Chile. I den andre enden av spekteret av muligheter, ser de tendenser til forberedelser til statskupp på lengre sikt. Det som vil avgjøre hva som hender de neste årene, skriver AND, er massenes opprør, hvordan dette forener seg på tvers av landet, og hvordan det går hånd i hånd med kampen mot revisjonismen og opportunismen.

Referanser

Editorial semanal – Economia esfarrapada, situação explosiva

Military dictatorship in Brazil