1

Spania: Aktiviteter dei siste dagane

Publisert 04.02.2022 av Dem Volke dienen.


Den spanske staten: Aktivitetar og aksjonar dei siste dagane 

Her følgjer ei kort oversikt over aktiviteter som har blitt utført av revolusjonære i den spanske staten i løpet av dei siste dagane.

I slutten av januar vart det utført ei rekke aksjonar i den spanske staten i anledning 50-årsjubileet for stiftinga av TKP/ML. Særleg veggaviser med slagordet “Leve folkekrigen i Tyrkia” vart hengde opp.

FKRqd6dWUAI8f2k
FKRqd6eXMAMnck4
FKRqeZAXoAIeSLi
FKRqeXwWYAIJEYP
FKRqd6VWYAAjJMZ
FKRqe5yX0AM0kWE

29. januar tok proletære revolusjonære del i ein demonstrasjon i Barcelona mot ein reaksjonær arbeidsreform. Kameratane delte ut flygblad til deltakarane.

FKb9 mLXMAc6ILv
FKb9 m1WUAAjDON

2. februar dukka det opp eit veggmaleri av Partido Comunista Maoista (PCM) (det maoistiske kommunistpartiet) i Valencia. Veggmaleriet gjekk mot den arbeidarfiendtlege praksisen til kommunestyret i Valencia, som fremmar bruk av permittering.

FKlziD XIAE4NxB

Store veggaviser med slagordet “Leve marxismen-leninismen-maoismen!” vart hengde opp i Salamanca.

FKmR1czXMAQE50h
FKmR1u XwAEjEa

11. Februar inviterer PCM til eit ope møte ved universitetet i Alicante om spørsmålet “Kva er maoisme?” 

FKnLTxFWYAIhZXq