1

Lokal LO-leder ruster for streiker i vår

Leder for LO i Trondheim og politiker for partiet Rødt, John-Peder Denstad, sier til avisa Klassekampen at andelen lavtlønte er på vei opp og han mener fagbevegelsen må forsøke å snu dette ved å ruste seg for streik i 2022. 

LO-lederen sier stemningen blant de fagorganiserte er at de er positive til å bruke streik dette året. Han argumenterer også med at eierne tar ut store utbytter, og at med økningen av de lavtlønte er økonomisk ulikhet et faktum. Klassekampen skriver at fagbevegelsens forskningsstiftelse Fafo i en ny rapport hevder at en tredjedel av de ansatte i privat sektor må defineres som lavtlønte. De tjener mindre enn 85 prosent av gjennomsnittet i industrien.

Lønnsoppgjøret for i år begynner i mars med forhandlingene i industrien. Resultatet derfra blir klart i april. I tråd med den klassesamarbeidende avtalen kjent som “frontfagmodellen”, skal oppgjøret i industrien sette rammen for alle andre forhandlinger fordi de regnes som konkurranseutsatt næring.

Fafo skriver at årsaker til veksten i lavtlønte blant annet skyldes arbeidsinnvandring og vekst i “de delene av arbeidslivet der fagorganiseringa står svakest”. LO-lederen i Trondheim mener fagbevegelsen må finne metoder for å løfte de med lavest lønn. Han sier vi har opplevd den kraftigste reallønnsnedgangen etter 2. verdenskrig. Videre beskriver han også en tendens til at systemene for forhandlinger i offentlig sektor har “beveget seg bort fra reell forhandlingsrett”, altså en tendens i retning mer korporativisme.

Det er verdt å merke seg to ting fra saken: For det første bekreftes det TFM tidligere har skrevet om flere med lav lønn og flere fattige i Norge. For det andre varsler Denstad, som en av talspersonene for den såkalte venstresida i LO, at vi i 2022 kan få en “streikevår”, altså at vi også kan få bekreftet at vi vil få en tendens i retning skjerpet klassekamp.

Referanse

Girer opp til streikevår | Klassekampen