1

Ukraina: USA sier Russland vil forfalske påskudd for angrep

Bilde: Utenriksminister Antony Blinken taler til FNs sikkerhetsråd og advarer mot «falsk flagg»-operasjoner fra Russland.

USAs utenriksminister Antony Blinken advarte torsdag 17. februar om at Russland forbereder angrep mot Ukraina, og at de kan fabrikkere et påskudd for angrepet. Uttalelsene gir interessant innsikt i hvordan kriger og konflikter utvikles av de imperialistiske stormaktene.

Blinken sa til FNs sikkerhetsråd at Russland planlegger å fabrikkere en grunn til å angripe Ukraina, og at han sier dette kan ta form av “et fabrikkert såkalt terroristisk bombeangrep inne i Russland, en oppfunnet oppdagelse av en massegrav, et iscenesatt droneangrep mot sivile, eller et falskt – eller til og med ekte – angrep med kjemiske våpen. Russland kan beskrive en slik hendelse som etnisk rensning eller folkemord.”

Russland avviser selvsagt påstandene fra Blinken, men våre lesere bør merke seg svært nøye hva innholdet i Blinkens utsagn tyder på. Blinken anerkjenner nemlig her at imperialistene ikke går av veien for å iscenesette falske angrep av en rekke forskjellige former. Dette er ikke noe nytt – for eksempel begynte Tysklands angrep på Polen i 1939 under slike påskudd. Dessuten er det avdekket slike falske operasjoner fra USAs side. Derimot må vi se at dette tyder på at omfanget er større enn det som er avslørt og hevet over enhver tvil.

Det vi faktisk kan anta, er at det er slik kriger begynner. Krig er ulovlig i henhold til folkeretten, og dermed krever kriger en form for legitimering. Dessuten har det alltid vært nødvendig for herskerne å legitimere sine handlinger av propagandahensyn og for å fylke folk bak sine faner. Det Blinken her, mer eller mindre, innrømmer, er hvor utspekulert og konspiratorisk herskerne opptrer – den dag i dag – for å legitimere sine kriger.

Fra nyere tid husker vi hvordan USAs falske anklager mot Irak om at de hadde masseødeleggelsesvåpen, ble brukt som påskudd for invasjonen av landet. Sanksjonene, invasjonen og okkupasjonen mot Irak har kostet over 1 million mennesker livet, ifølge FN! Altså er det et ubestridt faktum at falske påstander legitimerte et av moderne tids største folkemord, utført av USA mot Irak. Også Blinkens påstander mot Russland har en propagandistisk effekt, for å legitimere USA-NATOs styrkeoppbygging og deres offensive tiltak mot Russland.

Kort sagt: Det er mye å lære av Blinkens uttalelser og konkurransen og samarbeidet mellom imperialistene, som utvikles rundt brennpunktet Ukraina. Vi må forstå at det Blinken anklager Russland for, er nettopp det USA og CIA selv har holdt på med i land etter land, og som de også i fremtiden vil iverksette. Den svarte propagandaen er en del av de redskapene som alle imperialister har til anvendelse når de mener de trenger den.

Les også:

Referanser

US secretary of state says Russia will create pretext for Ukraine attack in ‘coming days’ | CBC News

Blinken: ‘Russia plans to manufacture a pretext for its attack’