1

Klassiske verker den siste uka

TFM oppdateres stadig med nye tekster i vårt kommunistiske bibliotek. Per nå har arkivet over 220 klassiske verker, hovedsakelig av Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao og Gonzalo. I en tid framover vil vi oppdatere vår seksjon med klassiske tekster flere ganger i uka, og oppsummere ukas tekster fast hver fredag.

De klassiske tekstene finner du her:

Denne uka har vi digitalisert flere tekster fra Mao Tsetung verker i utvalg, bind 3 utgitt av Forlaget Oktober 1979. Vi vil i tida framover digitalisere tekster fra Mao Zedongs udødelige verker. 

Formann Mao Zedong

Tale i den valgte folkeforsamling for grenseområdet mellom Shaanxi, Gansu og Ningxia

Korriger arbeidsstilen til partiet

Utdrag:

Hvorfor trengs det et revolusjonært parti? Det trengs et revolusjo­nært parti fordi det fins fiender i verden som undertrykker folket, og fordi folket vil frigjøre seg fra undertrykkinga. Det vi trenger i kapita­lismens og imperialismens epoke, er nettopp et revolusjonært parti som kommunistpartiet. Uten et slikt parti er det rett og slett umulig for folket å frigjøre seg fra undertrykkinga til fienden. Vi er kommunister. Vi vil lede folket i kampen for å knuse fienden. Derfor må vi holde god orden i rekkene våre og marsjere i takt. Styrkene våre må være ut­valgte og våpna våre må være gode. Hvis disse vilkåra ikke er oppfylt, kan vi ikke knuse fienden.