1

Østerrike: Store demonstrasjoner mot koronatiltak

I Norge har mange demonstrasjoner mot repressive koronatiltak vært dominert av høyreekstreme miljøer og småborgerlige konspirasjonsteoretikere. Den revolusjonære bevegelsen har likevel vært tydelige mot statens innskrenkninger i forsamlingsfriheten og andre demokratiske friheter og rettigheter.

Østerrike er blant landene i Europa med de mest alvorlige angrepene på demokratiske rettighetene nå, sammen med land som Italia. Demonstrasjoner mot den østerrikske regjerings repressive koronatiltak har blitt holdt i byene Steyr, Wien og St. Pölten. Røde faner er blitt reist i disse demonstrasjonene.

Katharina J. skriver for den revolusjonære demokratiske avisen “Die Rote Fahne” (Røde Fane) at de som holder makten i Østerrike ikke har investert mer enn før i helsesektoren. Istedet har de investert ekstra mye i politiet og utvidet kapasiteten for overvåking. Katharina J. peker på at statsbudsjettet for 2022 ikke gir ekstra midler til folkehelsen, og slår derfor fast at flertallet av regjeringens “koronatiltak” ikke er “helsetiltak”, men at de heller fremmer sosiale kutt, arbeidspress, og restriksjoner mot demokratiske og personlige rettigheter. 

Kapitalistene har i realiteten brukt flere tiår på å ødelegge helsevesenet, og nå undertrykker de folket for å tjene sine egne politiske mål. I tillegg til statens represjon møter arbeidere økende press “takket” være prisøkninger og lønnstap. 

Videre skriver Katharina J. at det er viktig at progressive grupper og mennesker organiserer seg som et alternativ som er viser motstand til reaksjonære krefter i bevegelsen som f.eks. det østerrikske frihetspartiet (FPÖ). Reaksjonære som FPÖ er selv for sosiale kutt og undertrykkelse, der et eksempel er at FPÖ var for tvangsevakueringen av Lobau-leiren (en protestleir mot utbyggingen av en tunnel, motorvei og en byvei). Talsmannen for FPÖ krevde til og med at demonstrantene skulle bli sendt til “utdanningsleirer” for å lære seg “manerer”. Reaksjonære som FPÖ prøver å kapre genuine folkelige bevegelser for å tjene sine egne kapitalistiske interesser. De styrker represjonen i “demokratiets navn”.

Noe viktig Katharina J. peker på er at gjennom demonstrasjonene har folk gjort motstand mot herskerklassens forsøk på å splitte folket i kategoriene “vaksinert” og “uvaksinert”. Demonstranter har vist seg uvillig til å gjøre herskerklassens jobb enklere ved å bli delt opp og satt opp mot hverandre. Katharina J. skriver at de folkelige protestene kommer til å være viktig i motstanden mot hvordan vaksinekravet kommer til å bli håndhevet. Vaksinekravet ble innført i november 2021, siden 1. februar er det krav på å bli vaksinert, men politi kommer ikke til å skrive ut bøter til uvaksinerte før 15. mars. I tillegg til å være mot vaksinekrav er motstand mot overvåking, koronapass og restriksjoner på ytringsfrihet og det offentlige liv like viktige, siden disse “tiltakene” bare tjener herskerklassen og monopolene. Derfor sier Katharina J. til slutt at: “det er en demokratisk nødvendighet å organisere motstand og protestere på lang sikt, å stille visse krav og å hardt håndheve dem mot makthaverne. En ekte folkelig «opposisjon» må gjøre bevegelsens progressive og demokratiske moment til utgangspunkt og organiserende grunnlag.”

Steyr

Hver søndag har det blitt holdt demonstrasjoner i byen Steyr. Den 56. demonstrasjonen ble holdt 30. januar der en del demonstranter hadde med seg røde flagg og plakater for demokrati og mot sosiale kutt. Slagord som “Stopp sosiale kutt” og “Utvid helsevesenet – flere ansatte nå” ble ropt gjennom demonstrasjonen.

Wien

29. januar i Østerrikes hovedstad ble det holdt en markering av Initiativet for demokrati og grunnleggende rettigheter under parolen “Mot tvangsvaksinering og digital overvåking”. Mange progressive miljøer, antifascister og feminister møtte opp, til sammen rundt 400. Det myldret med politi på markeringen og mange fikk bøter. Appellantene tok et klart standpunkt mot nedstengning, trakassering og udemokratiske restriksjoner mot det offentlige liv. 

Etter at markeringen ble ferdig, ble det holdt en stor demonstrasjon i Wien sentrum der over 10.000 deltok. En blokk som besto av venstreorienterte og progressive grupper deltok i demonstrasjonen med paroler som “For demokrati og grunnleggende rettigheter”, “Mot konsernfascisme – ekspropriér Pfizer!” og “Yrkesforbud, permitteringer, sensur? – ‘Vitenskapen og dens lære er gratis!’”.

Shutter Angle på Twitter: «Protest in Vienna – 29/01/2022 #austria #vienna #w2901 @linke_freie https://t.co/n8qzvBbfJM» / Twitter (video)

St. Pölten

Også i byen St. Pölten blir det ofte holdt demonstrasjoner mot koronatiltakene, dette var også sant 16. januar der tusenvis av mennesker deltok. 

Referanser

Großdemonstrationen in mehreren Städten – Ein Überblick