1

USA: Biden stjeler milliarder fra et sultende afghansk folk

Tusenvis av afghanske masser har reist seg i store demonstrasjoner i februar, rasende over at USA regelrett plyndrer landets finanser. Afghanske skattepenger plassert i yankee-banker er frosset, og nå vil president Biden stjele penger herfra til et fond for ofre for 11. september. Ranet skjer samtidig som millioner av afghanere står i fare for å sulte.

Kritikken mot USA er massiv, og selv USAs tidligere allierte raser over den groteske avgjørelsen. Eksperter mener avgjørelsen vil gjøre uopprettelig skade på Afghanistans økonomi. Afghanistan har 7 milliarder dollar plassert i USA, og yankee-myndighetene har frosset disse etter Talibans maktovertagelse i fjor. Nå har Biden bestemt at midlene skal frigis, men halvparten av dem skal han bruke til å betale ut erstatninger til ofre i USA etter 11. september-angrepet 2001.

Bilde: Protester i Afghanistan 15. februar 2022.

Tidligere afghansk president Hamid Karzai er blant de som har protestert. Han fungerte lenge som quisling-president for USA, men kaller Bidens avgjørelse en urimelig, urettferdig og grusom handling mot det afghanske folket.

Massene som protesterer har blant annet pekt på at det var ingen afghanere blant de som gjennomførte angrepet i 2001, men at de fleste flykaprerne var fra Saudi Arabia, og at det således er svært urettferdig å stjele Afghanistans penger for å gi oppreisning til ofrene etter disse.

Røveri og sanksjoner mot verdens fattigste betyr folkemord

Våre kamerater i Tribune of the People har publisert en sak om røveriet, hvor de peker på at halvparten av befolkningen i Afghanistan lider under matmangel og stor nød. De skriver at den økonomiske situasjonen i Afghanistan er prekær, da den er underlagt økonomiske sanksjoner samtidig som sentralbankens midler er beslaglagt av imperialistene. Masser brenner bokstavelig talt møbler for å holde varmen. Offentlig ansatte får ikke lønn. Den afghanske valutaens kurs er i fritt fall. Prisene på livsnødvendige varer skyter i været, raskere til og med enn den generelle prisveksten i verden forøvrig.

Kommentaren hos Tribune of the People slår fast at USAs “humanitære bistand” har til hensikt å tjene USA-imperialismen. De såkalt humanitære organisasjonene fungerer som verktøy for denne. De skriver at sannheten er at USA-imperialismen er villig til å la folket sulte for å sikre sin innflytelse i Afghanistan. Biden-administrasjonen stiller krav om en “inkluderende regjering”, det vil si at de krever å påvirke sammensetningen av regjeringen i det Taliban-dominerte Afghanistan. 

Milliardene de har beslaglagt fra Afghanistan brukes i spillet for å tvinge gjennom USAs vilje, på samme måte som sanksjonene. Den direkte militære okkupasjonen er erstattet av økonomisk krigføring, som i overført betydning river maten ut av hendene på et av verdens fattigste folk. Etter 20 år med krig og vanvittige ødeleggelser, er risikoen stor for at flere vil dø av sult i år, enn det døde gjennom alle disse årene med yankee-okkupasjon – takket være USAs sanksjoner og plyndring.

Det må understrekes hvor vulgær og grotesk Bidens handling er. USA-imperialismen viser for all verden hvor lite respekt de har for sine egne lover og normer. Den borgerlige staten har ingen legitimitet utenfor sine lover, og her viser Biden akkurat hvor lite disse er verdt. Folkerett og folkesuverenitet er igjen uvesentlige for verdens eneste hegemoniske supermakt. Igjen er USA-imperialismen, med en demokrat som president, mer enn villig til iverksette folkemord. Et grovt ran av det som tilsvarer 30-40 milliarder kroner, fra verdens fattigste mennesker. Imperialistene er grenseløst skamløse.

Taliban beseiret USA i Afghanistan, men de ledet folket under reaksjonens svarte faner. De kan ikke føre den afghanske nasjonen frem til virkelig demokrati og selvstendighet. Alt de kan gjøre er å lede landet slik som før, og slik som er skjebnen til andre halvføydale og halvkoloniale land: De må underlegge seg imperialister – enten her eller der. Massenes rop er i essens ropene etter organisering og ledelse som bare militariserte maoistiske kommunistiske partier kan gi dem. Det er kommunistenes ansvar og plikt å reise seg til disse ropene som er et kall til handling.

Referanser
Opinion: Biden Plans to Plunder $7 Billion from Afghanistan as Millions Face Starvation
Karzai: – Bidens beslutning er grusom mot afghanerne
Afghanarar rasar mot Biden erstatningsfond finansiert med afghanske midler – Siste nytt – NRK
The Point: Afghan funds in U.S. hands