1

Nepal: Folket kjemper mot USA-finansiert prosjekt

Det nepalesiske folket kjempa hardt mot reaksjonære politistyrker da parlamentet drøfta planene for et prosjekt for oppbygging av kraftoverføringslinjer og forbedring av veier i Nepal, finansiert av USA.

Massene samla seg foran parlamentet i hovedstaden Kathmandu for å presse gjennom tilbaketrekkinga av de såkalte Millennium Challenge Corporation (MCC)-bevilgningene.

Mange steder forsøkte demonstrantene å bryte gjennom politisperringene og angrep sikkerhetsstyrkene med mål om å storme parlamentsbygningen. Politiet svarte med å sette inn hele arsenalet sitt mot folkemassene, inkludert batonger, vannkanoner, gummikuler og tåregass.1

Politiet i Nepal skyter med tåregass og vannkanoner for å spre protest mot USAs 'gave'  |  CNN
Voldsomt bråk i Nepal mot amerikansk prosjekt, protester utenfor parlamentet, politi avfyrte tåregassgranater
Politiet i Nepal skyter av tåregass og vannkanoner for å spre protest mot USAs 'gave'

Noen dager tidligere, 16. februar, brøyt det ut lignende kamper i Kathmandu 2 under protester mot finansieringa. Demonstrantene kalte også til en generalstreik som stengte skoler og forstyrra trafikken. 

Politiet i Nepal fyrer av tåregass mens demonstranter demonstrerer mot amerikansk støtte |  Nyheter |  Al Jazeera

Det borgerlig media fremstiller som en gave fra USA til den nepalesiske staten er ikke annet enn et instrument for imperialistene for ytterligere utnyttelse av de undertrykte nasjonene. Utenlandsk bistand er en form for kapitaleksport til de undertrykte nasjonene. I imperialistenes interesse utvikles altså byråkratisk kapitalisme i disse landene, som til syvende og sist betyr at de presser folk videre inn i semi-kolonial og semi-føydal undertrykking og utbytting.

«Her er et første poeng, nemlig intervensjonen i infrastrukturen til de berørte landene. For å oppfylle alle videre mål i utbyttinga av de undertrykte nasjonene på en hensiktsmessig måte, må det først og fremst opprettes en adekvat infrastruktur.» 3

Sjøl om de to såkalte «kommunistpartiene» i parlamentet delvis har deltatt i protestene, endrer det ikke hva de er. De er revisjonister og opportunister som har forrådt folkekrigen, revolusjonen og maoismen.

Referanse
Dem Volke dienen: Kämpfe des nepalesischen Volkes gegen den weiteren Ausverkauf an die USA