1

Rød Kvinnekomité Hamburg om den imperialistiske krigen

Rød Kvinnekomité Hamburg har publisert en uttalelse om Russlands angrep på Ukraina. Den tar stilling mot Russlands imperialistiske angrep på Ukraina. Den forklarer videre hvordan det Russiske angrepet er et resultat av en flere tiår lang innsirkling fra yankee-imperialismen og NATOs side av Russland i et forsøk på å ødelegge deres atomvåpen-kapasitet. Derfor sier kameratene at yankee-imperialismen står bak konflikten, og de vektlegger at yankee-imperialismen er hovedfienden til verdens folk. Videre tar teksten stilling mot tyske styrker i øst-europa. Uttalelsen sier at folket i Ukraina og Russland igjen må reise fana til Lenin og Stalins parti og feie vekk imperialistene med folkekrig.

Uttalelsen kan leses her:

Statement from Red Women’s Committee Hamburg: Down with the imperialistic War! German troops out of Eastern Europe and the World!