1

Frankrike: Forbyr venstreorientert medieplattform

Publisert på Dem Volke Dienen 24.02.2022


Frankrikes innenriksminister har varslet at den venstreorienterte internettplattformen «Nantes Révoltée» vil bli forbudt. Internett-plattformen har eksistert i ti år og blir besøkt av millioner av lesere hver måned.

Påskuddet for dette er at plattformen hadde delt en antifascistisk protest, der demonstranter endte opp med å kjempe mot politiet og knuse vinduer. Plattformen holdes ansvarlig for protestene og dermed også for kampene. I tillegg til informasjon om demonstrasjoner, rapporterer plattformen også gjentatte ganger om politivold, noe som sies å være en av årsakene til det økende ønsker om en reform av politiets taktikk. Den franske innenriksministeren snakker om en økning av «police bashing» [«politihets» overs.anm.] og foreslår nå oppløsning av denne plattformen som en løsning. Den regnes ikke lenger som en presseplattform, men en sammenslutning av enkeltpersoner. Derfor vurderes ikke plattformen lenger som beskyttet av presselovgivningen, men anses, ifølge en ny lov for indre sikkerhet, å være en «sammenslutning eller gruppe som oppfordrer til væpnede demonstrasjoner eller voldelige handlinger mot personer eller eiendom». Innen bevegelsen frykter man nå at dersom plattformen faktisk blir forbudt ved en rettslig avgjørelse, kan kjennelsen bli brukt som et veiviser for ytterligere forbud mot venstremedia.

Referanse:
French government wants to ban left-wing internet platform