1

Kampkomiteen fordømmer den imperialistiske krigen

Kampkomiteen har nå publisert en uttalelse som fordømmer den imperialistiske krigen mot Ukraina. Kameratene oppfordrer innstendig til å initiere og utvikle kamp og motstand mot den russiske invasjonen av Ukraina, på et antiimperialistisk grunnlag.

De konkluderer uttalelsen slik:

“Kort oppsummert: Den russiske intervensjonen er illegitim og må fordømmes. Vår internasjonale solidaritet retter seg til det ukrainske folket, ikke den reaksjonære regjeringen. USA har i tre tiår presset Russland på defensiven, blant annet gjennom NATOs øst-utvidelse, og må fordømmes som en fiende av Ukrainas folk og som hovedfienden til verdens folk. Norges skitne rolle, som lakei og hund for USA og Tyskland, og som en liten røver på egne vegne, må fordømmes. Det dyrebare blodet til Ukrainas folk spilles i dag i en kamp mellom imperialister, og vi fordømmer våpenleveranser og troppeforflytninger som et ledd i denne rivaliseringen, i strid med folkets interesser. Vi søker enhet med alle andre krefter, som fordømmer og bekjemper alle imperialistenes angrep på den ukrainske nasjonen, uansett hvilke flagg imperialistene og deres lakeier skjuler seg bak.

Stopp den imperialistiske angrepskrigen! Russland ut av Ukraina!

Styrk den internasjonale solidariteten med Ukrainas folk!

USA ut av Øst-Europa – Yankee go home!

Ned med NATO! Ingen norske våpen eller soldater til Øst-Europa!

Tjen Folket Media slutter seg helhjertet til oppfordringen og denne beskrivelsen av situasjonen og hva den krever. Vi slutter oss også til uttalelsene fra kameratene i MPP og Rød Kvinnekomité i Hamburg. Vi oppfordrer våre lesere til å studere disse.

Les mer:

Vi hilser også våre venner i Revolusjonære Kommunister, som blant annet har publisert følgende uttalelse som vi i hovedsak er enige i:

Ukraina-krigen: konsekvensar for revolusjonære i Noreg