1

Ukraina: Femte døgn med russisk angrep og fullskala krig

Den russiske invasjonen av Ukraina fortsetter på femte døgnet. Hver dag skjer det ny utvikling, ikke bare i krigshandlingene men også i den større konteksten. Russland og Ukraina møtes til fredsforhandlinger, Tyskland benytter krigen til enorm militær opprustning, Russland rammes av ekstrem inflasjon, norske våpen sendes til Ukraina og Russland sier de setter atomvåpen i beredskap.

I går sendte Nederland norskproduserte våpen til Ukraina. Nå skal Danmark også sende raketter fra norske Nammo på Raufoss til krigen. Norske myndigheter godtar dette, i strid med tidligere regler som forbyr eksport og videresalg av norske våpen til krigførende land.

Fallende valutakurs og atomvåpen i beredskap

Russisk økonomi opplever store finansielle problemer. Kursen på rubler har falt med 20-30 prosent de siste par dagene, og verdien på den russiske valutaen er snart halvert siden krigens start, melder NRK. Vestlige land har iverksatt en serie sanksjoner av forskjellig slag, Equinor trekker seg ut av landet og oljefondet fryser sine investeringer. Den russiske styringsrenten er hevet til 20 prosent (den norske er til sammenligning på 0.5 prosent).

Putin sier landet setter sine atomvåpen i beredskap og Hviterussland har bestemt at de ikke lenger er et atomvåpenfritt land. Nå kan russiske atomvåpen utplasseres i landet, hvis NATO utplasserer slike våpen i Hviterusslands naboland. Russland er ingen supermakt slik Sovjetunionen var – økonomisk og politisk, men de er en atomvåpensupermakt. De har flest atomvåpen i verden, og dette er kjernen i deres sterke militære posisjon ikke bare regionalt men globalt.

Norsk personell og materiell til Øst-Europa

Mandag kveld samles den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen i det norske stortinget for å diskutere kampene i Ukraina. Den norske regjeringen møter kritikk, særlig fra det liberale partiet Venstre, for å være for seint ute med støtte til den ukrainske regjeringen. Skiftet i norske regler for eksport av våpen er ikke nok for opposisjonen, som vil ha mer direkte militære bidrag, større forflytninger av tropper, og raskere handlinger fra regjeringen.

NTB melder at det norske militæret sender personell og materiell til Litauen nå:

“Hele Brigade Nord vil være representert i Litauen-oppdraget, noe som vil si at soldater fra Telemark bataljon, 2. bataljon, militærpolitikompaniet, artilleri-, panser-, ingeniør-, sambands-, sanitets- og stridstrenbataljonen bidrar.”

Bilde: Situasjonen i dag ifølge Wikipedia. Lyserøde områder kontrolleres av Russland, og de små eksplosjonene viser luftangrep. Vi har satt en rød sirkel rundt hovedstaden Kiev.

Endringer i tysk og europeisk politikk og en ny situasjon i Europa

Tyskland og nøytrale Sverige har vedtatt å sende våpen til Ukraina. Dette er et stort offisielt skifte i disse landenes politikk, og Tyskland varsler enorme investeringer i militæret. Dette er ikke helt nytt, Tyskland har lenge bygget opp sin militære kapasitet, men gjennom dagens krig og krise gir Tyskland nå en ny impuls til sin vekst som politisk, økonomisk og militær imperialistisk stormakt. Tyskland leder og dominerer EU, og også EU samles nå mer i den militære politikken. Dette betyr reelt sett et skritt i retning av å styrke Tysklands posisjon internasjonalt, og peker frem mot muligheten for å engang selv bli en supermakt – noe som betinger en kraftig svekkelse av USA, og også Russland.

Krigen har drevet hundretusener av ukrainere på flukt. EU forbereder seg på millioner av flyktninger. I europeiske medier ser vi rasistiske utsagn om at ukrainere er europeere og høyt utdannede, en slags “kvalitetsflyktninger”, med dårlig skjult grov sjåvinisme mot flyktningene fra Syria, Afghanistan og Afrika. Dødstallene er per i dag svært usikre, men det er hevet over enhver tvil at hundrevis er drept, sannsynligvis mange tusen, og at det er alvorlige sivile tap. Krigen innebærer, slik imperialistisk krig bruker å gjøre, en humanitær katastrofe for massene. Bilder og film fra dette vekker naturlig nok medfølelse og raseri blant massene i andre land.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, som taler på vegne særlig av USA-imperialismen, sier at krigen er et angrep på hele den “europeiske sikkerhetsstrukturen”, at det innleder “en ny normal” i europeisk sikkerhetspolitikk og at det innebærer et paradigmeskifte.

Konsekvensene av krigen i Ukraina

Kort oppsummert: Som MPP har skrevet kan man ikke være overrasket over angrepet på Ukraina. Dette var varslet, og vokser også logisk ut av den strategiske situasjonen Russland har stått i gjennom 30 år, og av utsagn fra Russland om at de ikke ville akseptere at Ukraina befestet seg som USA-NATO sin utpost dypt inne i det som russisk imperialisme kaller sin interessesfære. Eskaleringen av krigen i Ukraina, som reelt sett har pågått siden 2014, og er en opptrapping av konflikter i Ukraina tilbake til 2004 og enda tidligere, er et resultat av motsigelsen mellom imperialistene, særlig USA og Russland. Interessant i denne sammenhengen er Tysklands vending, som peker frem mot et mer aggressivt Tyskland på verdensarenaen, et Tyskland som i likhet med Frankrike ikke er i en “blokk” med USA, men er imperialistiske stormakter med egne ambisjoner. Kina stiger i likhet med Tyskland frem i denne situasjonen enda mer, og vil styrke seg som følge av at Russland blir mer avhengig av dem, og fordi de står på siden av en konflikt som ikke bare koster Russland mye, men også koster USA og Tyskland noe.

De økonomiske problemene dette fører til, både i Russland med inflasjon og devaluering av valutaen, og de økende gassprisene i Europa, vil skjerpe motsigelsen mellom proletariatet og borgerskapet. Dette midt i en tilspissing av hovedmotsigelsen i verden: Den som går mellom undertrykte land (som Ukraina) og imperialistiske land (som USA, Russland og Tyskland). Altså skjerpes de tre grunnleggende motsigelsene i et stort sprang i denne situasjonen, etter at disse er skjerpet sakte men sikkert gjennom mange tiår, og etter skjerpelsene i 2019, 2020 og 2021. 

Avslutning

Alt dette vil møtes med en intensivering av folkets kamp, en oppblussing av proletariatets klassekamp og de rettferdige nasjonale frigjøringskrigene. Imperialistene militariserer og reaksjonerer statene sine, men massenes kampevne og kampvilje vokser også. Represjonen som falskt er begrunnet med koronapandemien kan ikke legge lokk på folkets kamp for alltid, og vil etterhvert knuses av økt kamp og motstand. Vi lever i en tid av revolusjonær transformasjon, som formann Mao og formann Gonzalo har syntetisert som de 50 til 100 årene hvor imperialismen vil feies vekk fra jordens overflate av en ny stor bølge av proletarisk revolusjon.

Referanser

Danmark sender norskproduserte våpen til Ukraina – NRK Urix

Equinor trekker seg ut av Russland

Hviterussland åpner for å ta imot russiske atomvåpen – NRK Urix

Russerne i kør for å ta ut kontanter – NRK Urix – Utenriksnyheter og -dokumentarer

Styringsrenten

Nyhetsstudio – – Ukraina og Russland møtes klokka 10

Krisemøte på Stortinget i kveld

Ukraina i samtaler med Russland – vil ha umiddelbar våpenhvile

Hviterussland åpner for russiske atomvåpen på sitt territorium – VG

Ukraine: Kyiv demands Russian withdrawal ahead of talks — live updates

Germany′s reversal on Ukraine weapons policy ′response to Putin′s aggression′ | News | DW

Germany finally stands up to Putin′s Russia | Opinion | DW | 27.02.2022

Germany to ramp up military spending in major policy shift | Russia-Ukraine crisis News

Ukraine death toll: What we know so far

Ukraina – siste utvikling: – Jagerfly fra EU ankommer Ukraina

Putin setter atomvåpen i høy beredskap

Norske soldater på vei til Litauen

Luftrommet stenges for russiske fly

Norskprodusert ammunisjon kan selges videre til Ukraina

27 land sender militær bistand til Ukraina

Nato kan stå overfor paradigmeskifte

Putin Puts Nuclear Forces on High Alert, Escalating Tensions | Military.com