1

Rødt: Nasjonalistisk nei til våpeneksport og NATO

Norsk imperialisme har nå, etter internasjonal rett, blitt en medkriger i Ukraina ved å sende våpen til Kyiv-regimet. Partiet Rødt sa nei til eksporten, men ikke på vegne av verdens folk eller Ukrainas folk – Rødts argumentasjon er rent nasjonalistisk.

Rødt avslører igjen at partiet konsoliderer seg som sosialpatrioter. Partileder Bjørnar Moxnes roser den norske regjeringene for “klok håndtering” av den russiske invasjonen, men frykter at norske våpen til Ukraina kan gjøre Norge til et mål for Russland.

Innstillingen er moralsk forkastelig, fra et sosialistisk og proletarisk internasjonalistisk ståsted. Rødt erklærer her tydelig, at de for det første slutter opp om norsk imperialisme og dennes “kloke” regjering og for det andre at partiets ledestjerne er norske interesser.

Også når Moxnes svarer på spørsmål om NATO, er det norsk egeninteresse som settes i kommando. Moxnes sier NATO har trukket Norge inn i kriger og at i stedet for NATO-medlemskap bør staten “styrke Norges selvstendige forsvarsevne”.

Kort sagt: Partiet Rødt og dets leder målbærer et standpunkt som vektlegger interessene til den norske nasjonen over alt annet. Verdens folk sin kamp mot imperialismen, og NATO-landenes forbrytelser mot fattige mennesker i tredje verden, kommer – i beste fall – i andre rekke.

Referanser

Rødt sier nei til å sende våpen til Ukraina – Siste nytt – NRK

Norsk politikk, Ukraina-konflikten | Rødt vil fortsatt ha Norge ut av Nato: – Tjener oss ikke

Mener Russland kan angripe mål i Norge