1

Kampkomiteen mobiliserer til 8. mars

Tjen Folket Media oppfordrer våre lesere til å studere Kampkomiteens uttalelse om årets 8. mars. Under tittelen “Ut på gata 8. mars!” skriver kameratene om konteksten for årets markeringer, og hva som er deres hovedfokus på dagen. Vi oppfordrer også varmt til å delta aktivt i markeringer 8. mars!

Kampkomiteen reiser på topp slagordene “Kjemp og gjør motstand!” og “Bekjemp vold mot kvinner!”. De peker på økte priser, økt fattigdom, mer arbeidsløshet, mer undertrykking og den imperialistiske krigen som er sluppet løs mot Ukraina. De anklager det imperialistiske systemet for å bære ansvaret for alle disse problemene som særlig rammer arbeiderklassen og de fattigste i verden. Kampkomiteens svar på de stadig dypere krisene er at massene må organisere seg og kjempe.

Kampkomiteen reiser parolen mot vold mot kvinner som en fortsettelse av den internasjonale dagen mot vold mot kvinner, 25. november 2021, hvor Kampkomiteen og samarbeidspartnere organiserte flere markeringer mot den patriarkalske volden. Svaret på menns vold mot kvinner er ikke, skriver organisasjonen, å be overgripere om nåde eller tigge staten og politiet om å løse problemet, men å organisere kvinner selv til en mektig kraft til kamp mot patriarkatet og imperialismen.

Les uttalelsen her:

Kameratene oppfordrer til å følge med på nettsiden deres for informasjon om oppmøte for markeringer i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand. De legger også ut en plakat som kan lastes ned og anvendes i 8. mars-arbeidet.

Vi slutter oss til Kampkomiteens paroler for dagen:

Ut på gata 8. mars!

Kjemp og gjør motstand!

Bekjemp vold mot kvinner!

Stopp voldtektene!

Ned med Russlands angrepskrig mot Ukraina!

Ned med USA-imperialismen!

Stopp muslimhat – knus SIAN!

Kutt strømprisene!