1

Ukraina: Bakgrunn for invasjonen – en varslet tragedie?

Siden 2014 har vi publisert en rekke saker om Ukraina. Vi dekket kampene i 2014 og dagens krig i Ukraina er en fortsettelse av disse. Faktisk har landet vært reelt sett i krig siden da, hvor deler av territoriet ble okkupert. I denne oppdaterte saken har vi samlet en rekke artikler som forklarer bakgrunnen for dagens krig, som slett ikke kom som lyn fra klar himmel.

I april i fjor (2021) publiserte vi artikler om faren for intensivering av konflikten i Ukraina, og en artikkel om NATOs rolle i landet og Kyiv-regjeringens forhandlinger om NATO-medlemskap. I desember 2021 publiserte vi en artikkel med tittelen Ukraina: Fare for ny storkrig i Europa? Det var imperialistene selv, Russland og USA, samt regimet i Ukraina, som varslet allerede at det som utspiller seg i dag kunne skje. Eksperter har også snakket om faren for eskalering siden før 2014.

Vi fulgte opp situasjonen med flere artikler i januar og februar. Et nærmere studium av disse artiklene viser at fullskala invasjonen av Ukraina var varslet. Vi ser også tydelig at USA-NATO ikke har gjort noe for å forhindre dette – tvert om. USA og NATO har gitt garantier til Ukraina som de ikke har villet eller kunnet følge opp. Vi ser også at Russland har vært på defensiven, og at de har truet med at de ikke kan godta et Ukraina i NATO. Dette betyr ikke at den kriminelle krigen til russisk imperialisme er legitim på noe vis, men det viser at det er rivaliseringen mellom Russland og USA som ligger til grunn for konflikten, og dette handler igjen om imperialistisk dominans over undertrykte land. En av våre kommentatorer skrev i 2014 at situasjonen i Ukraina er “Nok et eksempel på at ustabilitet og kamp er normen under kapitalismen” og at situasjonen i Ukraina “viser tydelig at også i dag, også i Europa, vokser den politiske makta ut av geværløpet”. Dette er var et frempek mot dagens situasjon i Ukraina, hvor våpen deles ut i stor skala et europeisk land, og tusenvis melder seg frivillig til å kjempe.

Vi må slå ettertrykkelig fast at imperialisme betyr krig, og dette innebærer i dag reaksjonering og militarisering av de borgerlige statene. Alle motsigelsene skjerpes og fordypes i dagens imperialisme. Igjen må vi stille spørsmålet skarpt: Barbari eller sosialisme?

Vi lever i de 50 til 100 årene hvor imperialismen vil feies vekk i en ny bølge av sosialistisk revolusjon, i et kompleks av prosesser og kriger, i stormer som overgår alle vi har sett tidligere.

Det som følger i denne artikkelen er ikke alle våre saker om Ukraina, men et utvalg som kan forklare bakgrunnen og utviklingen. Uthevelsene og utdragene er gjort nå.

Dette er en kort tekst om bakgrunn for dagens situasjon i Ukraina:

Saker fra 2014 og 2015

Mars 2014: “Med støtte fra EU og USA har liberalister og fascister tvunget fram en ny regjering i Ukraina, og Russland er klare for militær opptrapping.”

http://arkiv.tjen-folket.no/Sentralt/view/11629.html

“Det er ingen lys situasjon på kort sikt, men selv nederlag og dyrkjøpte erfaringer har gode sider. De gir folk kunnskap på godt og ondt. Kampene i Ukraina skjer på EUs dørstokk. Nok et eksempel på at ustabilitet og kamp er normen under kapitalismen. Og selv med Europas største hær og et velutvikla sikkerhetspoliti, klarte ikke Janukovitsj å klamre seg til makta. Samarbeidet mellom liberalister og fascister, og norske politikeres varme støtte til disse, slår dype sprekker i den demokratiske masken herskerne har på i dag. Og barrikader i gatene, borgervern, militser og soldater viser tydelig at også i dag, også i Europa, vokser den politiske makta ut av geværløpet.”

Mai 2015: “2. mai i fjor (2014) ble over femti folk drept av ukrainske fascister i byen Odessa, men vestlige ledere og medier tier fortsatt om massakren.”

http://arkiv.tjen-folket.no/Sentralt/view/11864.html

“hvor er forsvarerne av “ytringsfriheten” når kommunistiske symboler og ytringer forbys? Svaret er åpenbart – disse fascistene er maktas venner. De er allierte med NATO, EU og USA. De sees på som en venn i konkurransen med Russland. Og som vanlig har borgerskapet null problemer med å akseptere eller bruke vold og terror. Dette er ingen overdrivelse på noe vis. De norske makthaverne har bidratt til å bombe i stykker Libya og de har hele veien støtta kuppmakerne i Ukraina. De har applaudert og støtta med penger en regjering som inkluderer fascister, og utnevner en hakekorstatovert skinhead til politisjef. Dette er ekstremt avslørende for liberalismens vesen, for det kapitalistiske skinndemokratiet. Det burde rive vekk alle slør som dekker over at herskerklassen holder på makta si med brutale midler.”

Saker fra 2021

April 2021: “Den nærmest glemte konflikten i Ukraina, som var ekstremt tilspisset i 2014, har nå blusset opp igjen.”

“Deutche Welle skriver at Jens Stoltenberg på vegne av NATO lovet Ukrainas fasciststøtta regjering ubetinget støtte mot Russland. Han har også krevd russisk tilbaketrekning og “deeskalering” av konflikten. Ukrainas regjering krever flere sanksjoner samt militær støtte. Russland på sin side anklager USA for å gjøre Ukraina til en kruttønne. De anklager Kiev og NATO for å være ansvarlige, blant annet gjennom NATO-øvelser i Ukraina. I følge Ukraina har konflikten i Ukraina krevd 14.000 liv siden 2014. Væpna kamp har pågått ustanselig, men på relativt lavt nivå, i Øst-Ukraina siden de voldsomme opptøyene og kampene det året.”

April 2021: “Ukrainas president ønsker fortgang i NATO-medlemskapet, på bakgrunn av tilspissingen i konflikten med Russland og konkurransen mellom stormaktene.”

NATOs Jens Stoltenberg og USAs Joe Biden har offisielt lovet Ukraina sin faste støtte. Beskjeden fra de vestlige imperialistene er dermed klar: På den ene siden vil de forsvare sin nyvunnede posisjon i Ukraina gjennom den vestlig-orienterte regjeringen av 2014, og på den andre siden vil de flytte fram posisjonene i Øst-Ukraina (…) USA har bidratt med mer enn to milliarder dollar til Ukraina siden 2015, skriver New Epoch Media, for å forsvare og utbre sine interesser. Skytingen har tatt seg opp i Øst-Ukraina og New Epoch ser denne og Russlands troppeforflytninger i sammenheng med militærøvelsen “Defender 2021” (…) Deltakere i manøvrene sier det handler om å “forsvare Europa” og at fokusområdet er regionen mellom Svartehavet i sør og Østersjøen i nord. De er åpne på at fienden i manøveren er Russland. Et NATO-medlemskap for Ukraina har til hensikt å integrere landet i alliansen som står under yankee-imperialismens ledelse, og også å tjene europeiske stormakters interesser. Det ville være et skritt mot enda skarpere militær konflikt i Øst-Ukraina og krigshissing mot russisk imperialisme, det hele som et ledd i USA-imperialismens strategi om å innsirkle sin konkurrent i Moskva.”

Desember 2021: “Ukrainske militære sier Russland kan angripe landet i løpet av to måneder. USA fordømmer Russlands styrkeoppbygging av oppunder 100.000 soldater med tilhørende materiell ved Ukrainas grenser.”

“De to forskerne skriver at de, og heller ikke Putin tror de, vet hva som vil skje fremover. De mener Russland vil forsøke å utnytte mulighetene som usikkerheten åpner, og at Russland vil riste i status quo og reversere ukrainske myndigheters overgang til vesten. De skriver videre at en faktisk invasjon vil koste Russland dyrt både økonomisk, politisk og militært, men at ingenting tyder på at konflikten vil roe seg i nærmeste fremtid.”

Saker fra 2022

Januar 2022: “Ukraina sier de frykter at Russland vil invadere landet innen kort tid. Vi må forstå konflikten hovedsakelig som et uttrykk for rivaliseringen mellom USA-imperialismen og russisk imperialisme.”

“Det må understrekes at Ukrainas regjering var en marionette for Russland, før det såkalte Maidan-opprøret i 2013 førte USA-lakeier til makta, men også ledet til at Russland annekterte Krim-halvøya og til at to separatistrepublikker ble etablert øst i Ukraina. Den siste uroen i Hviterussland, Serbia og Kasakhstan må også forstås i denne konteksten. I tidligere uttalelser fra maoistene i verden er det satt frem en vurdering som sier at USA og de europeiske stormaktene ikke ønsker en storkrig med Russland nå, og at dette heller ikke er i Russlands interesse. Likevel fortsetter spenningen å bygges opp, og motsigelsene skjerpes på grunnlag av USA-imperialismens strategiske behov for å omringe og kvele russisk og kinesisk ekspansjonisme. Helt til sist slår vi fast at fokuset for revolusjonære ikke hovedsakelig er faren for krig mellom imperialistene, noe som alltid er situasjonen under imperialismen, men mulighetene for revolusjonen. Det eneste som for alltid kan henvise den imperialistiske krigen til skraphaugen, er massenes egen krig, folkekrigen, som er nødvendig for at de undertrykte verdens folk selv skal gripe og forsvare makta. Til dette er skjedd, vil det alltid være fare for nye imperialistiske kriger og også storkrig.”

Februar 2022: “Våre kamerater i nettmagasinet Kommunistisk Internasjonale (ci-ic.org) har publisert en viktig rapport om den internasjonale situasjonen, som forklarer denne med utgangspunktet i konflikten vedrørende Ukraina, et land de omtaler som brennpunkt for motsigelsene i verden i dag.”

“Kameratene skriver at det er åpenbart at både USA og Russland søker en form for avtale og stillstand som gir dem en viss sikkerhet, og at dette særlig er ambisjonen til Russland. Vi må forstå kravet om at Ukraina aldri skal bli medlem av NATO på grunnlag av dette. Russland er i en defensiv posisjon overfor USA, etter flere tiår hvor USA har presset nærmere deres grenser og underlagt seg flere av Sovjets gamle halvkolonier og kolonier (Polen, Tsjekkia, Ungarn, Latvia, Litauen osv.). NATO, hovedsakelig et redskap for USA-imperialismen, har flyttet sine posisjoner og styrker stadig nærmere Russland. Men, skriver kameratene, innenfor denne defensiven utvikler Russland offensive aksjoner for å erobre initiativ og momentum.”

Andre aktuelle saker: