1

Demonstrer for ikke-europeiske flyktninger!

Fredag 11. mars kl. 16 demonstrerer flere organisasjoner utenfor stortinget til støtte for ikke-europeiske flyktninger som er på flukt fra Ukraina. TFM støtter initiativet og oppfordrer alle progressive til å delta.

På Facebook skriver arrangørene: 

I kjølvannet av det folkerettsstridige angrepet på Ukraina har vi sett en strøm av flyktninger som prøver å komme seg til trygghet i nabolandene. Disse flyktningene må hjelpes og alle mennesker har rett til å søke trygghet.

Vi har dessverre sett at mennesker med mørkere hudfarge blir diskriminert av ukrainske soldater og polske grensevakter. Afrikanske og indiske studenter har blitt nektet adgang til transport ut fra Ukraina og blitt utsatt for vold.

Vi krever lik behandling av flyktninger uansett bakgrunn og at diskrimineringen og volden mot ikke-vestlige flyktninger opphører.”

Flere organisasjoner, hovedsakelig internasjonale studentorganisasjoner har tilsluttet seg demonstrasjonen. 

Referanse

https://www.facebook.com/events/2741003049526809/?ref=newsfeed