1

Ned med Russlands angrepskrig mot Ukraina!

Vi deler her en collage mot imperialistisk krig fra Communist International.

Ned med den russiske imperialismens angrepskrig mot Ukraina!

Verdens folk, foren dere mot de imperialistiske krigshisserne og deres lakeier!

Ned med yankee-imperialismen, hovedfienden til verdens folk!

St√łtt det ukrainske folket!

Ned med den imperialistiske krigen! Proletarer og verdens folk, foren dere!