1

Tyskland: Protest mot den imperialistiske krigen på 8. mars

I Bremerhaven holdt Røde Kvinnekomité en demonstrasjon på 8. mars i arbeiderdistriktet Lehe. Den var preget av krigen som de russiske imperialistene utløste mot Ukraina 24. februar. Med slagordet “Kvinner til kampen! Ned med den imperialistiske krigen!” posisjonerte de seg tydelig mot enhver krig ført av imperialistene.

Det ble holdt appeller som fordømte både russisk imperialisme, angrepskrigen og yankee-imperialismen som har framprovosert krigen. De morderiske planene til den tyske imperialismen, som nå bruker krigen til sine egne formål, blei også fordømt. Dette gjaldt spesielt den massive opprustninga av forsvaret og utplasseringa av tropper til østeuropeiske land som Slovakia. Overføringa av krigens kostnader til arbeiderklassen blei også tatt opp.

BHV 8 M 2022 3

Unge og eldre fra nabolaget og forbipasserende tilslutta seg Flere blei også med å holde flagg med hammer og sigd i tillegg til plakater med slagord mot krigen. Den positive mottakelsen viser arbeidernes avvisning av krigen og det imperialistiske systemet. 

Demonstrasjonen var en del av kampen mot den imperialistiske krigen, mot alle imperialister og for folkenes vennskap og proletær internasjonalisme. Ingen krig fra imperialistene vil noen gang være i arbeiderklassens interesse. Enhver imperialistisk krig må fordømmes og motarbeides, enhver opprustning av imperialistene må fordømmes, og arbeiderne og folket skal ikke bære kostnadene for imperialistenes krig. Det er klasse mot klasse, og bare knusingen av det imperialistiske systemet vil bringe fred.

Referanse

Dem Volke dienen: Bremerhaven: Kundgebung gegen den imperialistischen Krieg am 8. März