1

Ukraina: Også økonomiske interesser for russisk imperialisme

Våre kamerater i tyske Dem Volke Dienen skriver at den imperialistiske krigen i Ukraina, som er initiert av russisk imperialisme, er et resultat av USA-imperialismens årelange innsirkling av Russland.

Ukraina har forsøkt å bli NATO-medlem og dette er noe russisk imperialisme ikke har kunnet akseptere. Men det er ikke bare territoriale, politisk-militære interesser i Ukraina. Det er også viktige økonomiske interesser i å dominere landet.

Øst i Ukraina er det mye industri, særlig i Donbass-regionen. Videre er det store gassreserver i samme område, nettopp i regionen hvor “folkerepublikkene” Donetsk og Lugansk er opprettet. Ukraina har de største gassreservene i Europa skriver kameratene, og de er dermed en direkte konkurrent til Russland og har hatt potensiale til å frigjøre EU fra avhengigheten til russisk gass.

Også i tilknytning til Krim-halvøya er det økonomiske interesser. Det er gassreserver i området, og en direkte tilgang til Svartehavet, som igjen gir tilgang til middelhavet. Ukraina kuttet tilgang til vann for Krim etter Russlands anneksjon av området i 2014, og så fort russisk imperialisme invaderte i år, sprengte de demningen som kuttet vanntilførselen.

Selvsagt er det uansett fullstendig illegitimt at russisk imperialisme invaderer Ukraina. Enhver imperialistisk krig er en krig mot proletariatet og folket.

Referanse

Also economic interests in Ukraine