1

Colombia: 8. mars-markering i Medellin

Flere hundre mennesker tok til gatene på årets 8. mars-markering i Medellin. Det ble gjennomført en kraftfull demonstrasjon som krevde rettferdighet og fordømte den doble undertrykkinga av kvinner. 

Flere slagord blei malt av deltakerne langs demonstrasjonsruta. Slagorda tok opp kvinners behov for å organisere seg for revolusjon og avvise de borgerlige valgene, og behovet for å vekke kvinners raseri som en kraft for revolusjon. Det blei også malt slagord for andre saker, som støtte for det ukrainske folket som lider under imperialismens direkte angrep. 

Maskerte kvinnelige demonstranter skøyt malingskuler med sprettert på borgerlig valgpropaganda, og knuste noen vinduer. Da politiet, som møtte opp i et stort antall, forsøkte å skremme demonstrantene, utløste det i flere tilfeller kamphandlinger og slagord mot politiet. Tross politiets bruk av elektrosjokkvåpen og tåregass, holdt kvinnene stand, konfronterte politiet både fysisk og med slagord, og fortsatte demonstrasjonen. 

Demonstrasjonen gikk så til en utdanningsinstitusjonen, der studenter noen dager tidligere hadde fordømt en lærer for seksuelle overgrep mot flere studenter. Der kasta kvinnene malingskuler mot institusjonen og malte graffiti som fordømte læreren. 

“Ukrainas folk gjør opprør mot imperialismen!”

“Folkets kvinner slipp løs deres sinne for revolusjonen!”

Referanse
El Comunero: Medellín | Combativa movilización de mujeres el 8M