1

Tyskland: 18. mars for Pariserkommunen og politiske fanger

Våre kamerater i Dem Volke dienen skriver om en demonstrasjon som skal holdes i den tyske byen Essen-Altendorf den 18. mars. Dette er årsdagen for Pariserkommunen, og det er også internasjonal dag for politiske fanger.

Kameratene publiserer et opprop underskrevet av Partizan og Ruhr Rebellion, hvor de skriver at etter ti dager med opprør ble verdens første arbeiderrepublikk erklært stiftet for 151 år siden i Paris. De skriver at Pariserkommunen var forvarselet om et nytt samfunn hvor proletariatet har makta, i stedet for herskerne som utbytter og undertrykker proletariatet.

Pariserkommunen beviste at proletariatet ved hjelp av geværet er i stand til å både knuse det gamle statsapparatet og å etablere sin egen makt. Kommunen ble etter 71 dager druknet i blod av den franske reaksjonen, med hjelp av den tyske hæren, men kommunen er for alltid et symbol på proletariatets første store forsøk på å storme himmelen.

Kommunen viste nødvendigheten av revolusjonær vold, og kameratene skriver:

“Denne forståelsen er av stor betydning i dag, når det tyske militæret skal oppgraderes med mer enn 100 milliarder og når de mest sjåvinistiske talene ringer gjennom Forbundsdagen. Utbyttede og undertrykte mennesker fra forskjellige land jages til krig mot hverandre – og for hvems interesser? Verken det arbeidende folket i Ukraina eller Russland, Tyskland, USA eller noe annet sted tjener på å slakte hverandre. De eneste som drar nytte av dette er herskerne, de ulike imperialistene i USA, Russland eller Tyskland, eller korrupte klikker, som makthaverne i Kiev. Pariskommunen lærte oss å knuse disse fiendene og bygge et bedre liv for oss selv, det være seg i form av bolig, mat, arbeidsforhold og alt annet.”

Kameratene oppfordrer alle progressive, demokratiske og revolusjonære organisasjoner til å gå ut i gatene sammen for å opprettholde Pariskommunen som en historisk milepæl i vår klasses historie og å kreve frihet for alle revolusjonære, og de reiser slagordene “Klasse mot klasse – krig mot krigen!” og “Frihet for alle politiske fanger og revolusjonære krigsfanger!”

Referanser

Kundgebung in Essen: Heraus zum 18. März!