1

18. mars: Internasjonal dag for politiske fanger

Den tyske organisasjonen Rød Hjelp (Rote Hilfe) erklærte i 1923 at 18. mars er dagen for bistand til politiske fanger. I 1933 gjorde nazistene det forbudt å markere dagen. Den markeres i dag som en internasjonal dag for politiske fanger.

Frem til 11. september 2021 var formann Gonzalo den fremste politiske fangen i verden. Gjennom 29 år satt han fengslet i et spesialbygd fengsel under vannoverflaten på marinebasen i Callao utenfor den peruanske hovedstaden Lima. Han er fortsatt den krigsfangen som har vært best bevoktet de siste tiårene.

Bilde: Demonstrasjon i Hamburg 18. mars under parolen “Frihet for alle politiske fanger!”

Over hele verden sitter krigsfanger og politiske fanger i fiendens hender den dag i dag. For proletariatet og all verdens undertrykte folk, er det ingen forbrytelse å gjøre opprør. Tvert om: For oss er det en moralsk plikt å reise seg mot utbytting og undertrykking. For borgerskapet er det derimot den største forbrytelsen, og de bruker alle slags påskudd for å forfølge, fengsle torturere og myrde revolusjonære.

En viktig årsak til at bistand og oppmerksomhet er avgjørende viktig for de revolusjonære fangene, er for å beskytte deres liv og helse. Et eksempel på politiske fanger som er blitt drept av fienden er RAF-medlemmene i Tyskland, som ble myrdet av fangevoktere. Mordene ble forkledd som selvmord, hvor flere av fangene skal ha skutt seg selv på cellene sine, til tross for at de var under konstant overvåking. Vi har ikke illusjoner om at borgerskapet skal tillate revolusjon, men vi krever at de i det minste skal følge sine egne lover og regler, og vi vi gir hele tiden vår fulle politiske og moralske støtte til våre kamerater bak murene.

Mange steder er vold, seksuelle overgrep og tortur velkjente metoder som politi og militær anvender mot revolusjonære. En del av kampen for fangene er å kreve at deres rettigheter som krigsfanger anerkjennes, og at de grunnleggende borgerlige rettighetene, for eksempel i henhold til Genévekonvensjonen, blir opprettholdt.

Her følger kort informasjon om noen politiske fanger i dag:

GN Saibaba
Gokarakonda Naga Saibaba er en indisk professor og menneskerettighetsaktivist. Han sitter fengslet på livstid i India. Han er dømt for sin aktivitet i organisasjonen Revolusjonær Demokratisk Front (RDF), som den gamle indiske staten hevder er en frontorganisasjon for det forbudte Indias Kommunistiske Parti (Maoistene). Saibaba er også fratatt sitt professorat, og han er lenge blitt nektet grunnleggende helsehjelp, som han er helt avhengig av da han sitter i rullestol og har alvorlige helseplager som følge av postpoliosyndrom. Saibaba deltok som organisator av Mumbai Resistance i 2004, en konferanse med deltagelse av 310 bevegelser, dels avholdt som kritikk av og i opposisjon til World Social Forum som ble holdt samtidig. Samtidig ble han et ledende medlem av International League of People’s Struggle (ILPS). Saibaba ble senere ekskludert fra ILPS, som på den tiden var ledet av José Maria Sison, noe som førte til at flere organisasjoner fra India, Tyrkia, Hellas og Brasil forlot ILPS. I 2005 ble Saibaba ledende i RDF, og i 2012 ble denne erklært illegal av delstatsmyndighetene i Andra Pradesh. 

Bilde: Kamerat Saibaba på vei inn til rettsmøte.

Saibaba var en ledende aktivist i kampen mot militærkampanjen Operation Green Hunt, hvor den gamle indiske staten initierte en krig mot sitt eget folk, i et forsøk på å utrydde maoistene og likvidere folkekrigen. Saibaba ble arrestert i 2014. Han ble løslatt i 2015 på medisinsk grunnlag. Samme år ble han på nytt fengslet, før han året etter igjen ble løslatt mot kausjon. I 2017 ble han dømt til livstid i fengsel for forbindelser til den forbudte organisasjonen RDF som myndighetene knyttet til Indias Kommunistiske Parti (Maoistene). Kort sagt ble Saibaba dømt til livstid for ren politisk aktivisme, og hans liv er i permanent fare, da han systematisk nektes helsehjelp han er helt avhengig av, og han er også blitt utsatt for koronaviruset i løpet av tiden han har sittet fengslet. 

Saibaba og hans advokater har hele tiden benektet at RDF er underlagt kommunistpartiet, og de har krevd retten til å organisere seg og ytre seg, også til støtte for den nydemokratiske revolusjonen i landet.

Høsten 2018 demonstrerte norske revolusjonære utenfor den indiske ambassaden i Oslo for GN Saibaba:

Musa Aşoğlu
Den tyrkiske revolusjonære Musa Aşoğlu sitter fengslet i et tysk fengsel i Hamburg. Han anklages for å være militant i den tyrkiske revolusjonære organisasjonen DHKP-C, forbudt og forfulgt i Tyrkia, og også i Tyskland hvor det er mange tyrkiske politiske flyktninger. Tyske kamerater har deltatt i protester for ham, blant annet utenfor fengslet der han holdes. Også amerikanske og norske revolusjonære har propagandert for løslatelse av Musa Aşoğlu.

Georges Ibrahim Abdallah
Abdallah er en libanesisk borger som sitter fengslet i Frankrike. Han omtales i dag som den lengstsittende politiske fangen, etter 38 år i franske fengsler, og han er fengslet for sin deltagelse i kampen for frigjøring av Palestina. Anklagen er at han deltok i likvidasjonen av en yankee-oberst og en israelsk diplomat, og han skulle egentlig ha vært ferdig med å sone dommen allerede i 1999. 

Luzivaldo de Souza Araújo
Kamerat Luzivaldo de Souza fra Fattigbøndenes Forbund (LCP) sitter fengslet i Brasil, og i desember 2021 gikk bevegelsen ut med kraftfulle krav om å forsvare hans liv og helse. Kameraten trengte helsehjelp og ble midlertidig lagt inn på sykehus, før han på nytt ble sperret inne i fengslet uten nødvendig hjelp. Kameratene slo fast at han var i fare for å dø, og aksjoner ble gjennomført for ham både i Brasil og i mange andre land.

Bilde: Kamerat Luzivaldo helt til venstre, representerer LCP i et møte.

Frihet for alle politiske fanger
I landene hvor folkekrigene føres, sitter det hundrevis og tusenvis av politiske fanger og krigsfanger fengslet. På Filippinene satt det i 2020 mer enn 600 slike fanger i fiendens fengsler. I Tyrkia sitter er det tusenvis av fanger, blant annet medlemmer av det kjente revolusjonære kulturkollektivet Grup Yorum, og det samme gjelder India og Peru. India er også beryktet for falske “skuddvekslinger” som kamuflerer summariske henrettelser og utstrakt bruk av seksuelle overgrep og tortur mot fanger. I Europa sitter hundrevis av politiske fanger fengslet for deltagelse i den irske frigjøringskampen, samt også baskiske frigjøringskrigere.

Verdt å nevne er også at det fortsatt den dag i dag sitter fanger fengslet fra den svarte frigjøringsbevegelsen i USA, mest kjent av disse journalisten Mumia Abu-Jamal, som ble dømt til døden i 1982 for et drap på en politimann. Straffen ble senere omgjort til livstid i fengsel. Selv borgerlige Amnesty International har erklært at han er feilaktig dømt, og har krevd han løslatt.

Kort sagt: Proletariatet og verdens undertrykte folk har et stort antall heroiske krigsfanger og politiske fanger, som i dag er i fiendens hender. Det er vår plikt som revolusjonære og internasjonalister, å løfte disse frem, å forsvare deres liv og helse, og å kjempe for deres frihet som en del av vår kamp for alle menneskers frigjøring.

Frihet for GN Saibaba, Musa Aşoğlu og Georges Abdallah!

Liberdade para Luzivaldo! Frihet for Luzivaldo!

Frihet for alle politiske fanger!

Referanser
Actions on the day of the political prisoners in Freiburg
Gokarakonda Naga Saibaba – Wikipedia
Demonstration for the freedom of political prisoners in Hamburg (FRG)
News on George Ibrahim Abdallah
Germany sentences senior DHKP-C figure to over 6 years in prison | Daily Sabah
USA: – Sett fri Musa Aşoğlu! – Tjen folket – kommunistene i Norge
150 People at meeting for Georges Abdallah in Paris
ILPS Statement: International Day of Solidarity with Political Prisoners and Prisoners of War | Samidoun: Palestinian Prisoner Solidarity Network
Brasil: Politisk fange i fare for å dø