1

Østerrike: Demonstrasjon mot krigen i Ukraina

Den revolusjonære avis Rote Fahne har rapportert om en fredsdemonstrasjon i Wien 13. mars. Siden Russlands intervensjon var dette den første demonstrasjonen i Østerrike som ikke støtta herskernes linje, men fordømte både russisk imperialisme og imperialistene i USA og EU som krigsherrer.

Over 500 deltok i demonstrasjonen som tok et klart standpunkt mot den imperialistiske krigen, mot opprustning og for å gjenopprette Østerrikes nøytralitet. I demonstrasjonen deltok organisasjoner fra fredsbevegelsen, som tidligere hadde tatt et oppgjør med NATOs bombing av Jugoslavia og krigsintervensjonene i Irak, Afghanistan og Syria. Under oppfordringa «Ned med våpna! La oss stoppe denne krigen sammen!» gikk ulike fagforeninger, organisasjoner mot opprustning og atomvåpen, avisa Rote Fahne, det feministiske kvinnesenteret i Wien og også noen migrantorganisasjoner. Flere hadde med  plakater med slagord som «Avvæpning i stedet for bevæpning», «USA ut av Europa», «Nøytralitet – nå mer enn noen gang!» og «Aldri i NATO». 

Demonstrasjonen var prega av et stort antall røde flagg, et symbol for internasjonal solidaritet, noe som også kom til uttrykk i appeller og flyere. Det ble stilt krav om Russlands umiddelbare tilbaketrekning, samt slutt på EU- og NATO-innblanding og våpenleveranser. Under demonstrasjonen som gikk fra Menneskerettighetsplassen til Ballhausplatz, var «Styrk den internasjonale solidaritet» det slagordet som blei ropt mest, i tillegg til andre slagord som «NATO, USA, Russland, EU – La Ukraina være i fred!». 

Et tema som blei tatt opp i en rekke taler, skilt og slagord var Østerrikes nøytralitet. Rote Fahne skriver at “nøytralitet er et spørsmål om statlig politikk og ikke graden av internasjonal solidaritet og vennskap mellom folk. Vår grad av måling er ikke nøytralitet, men kampen mot imperialismen, som produserer den urettferdige krigen. Herskerne må tvinges til å rette seg etter nøytralitet som en statlig politikk nedfelt i grunnloven. De demokratiske og revolusjonære kreftene er imidlertid ikke nøytrale i den imperialistiske krigen, men viser sin støtte til de antiimperialistiske og antifascistiske kreftene i Ukraina. Vi krever ikke «aktiv nøytralitet», for dette betyr for eksempel også handelssanksjoner som først og fremst rammer de undertrykte, eller «forhandle» en fred i de mektiges interesser. Vi krever gjenoppretting av nøytraliteten slik at Østerrike ikke deltar i internasjonal krigshissing.” 

ReferanseRote Fahne: Bericht: Friedensdemonstration gegen den Krieg in der Ukraine