1

Ukraina: Zelenskiy forbyr venstrepartier og væpner fascister

Ukrainas president hylles i de vestlige imperialistiske landene som en forsvarer av demokratiet. Men det borgerlige demokratiet var allerede kraftig begrenset lenge før invasjonen, og nå forbyr Zelenskiy enda flere venstrepartier, samtidig som fascister kjemper med NATO-våpen i ukrainske uniformer.

NRK skriver 20. mars: “Zelenskiy kunngjorde også i talen at Ukraina forbyr fleire prorussiske parti så lenge krigslovene er på plass i landet. (…) Dei i alt 11 forbodne partia blir stempla som anten euroskeptiske, antiliberale eller prorussiske.”

Disse forbudene kan ikke simpelthen forstås bare som unntakslover som følge av invasjonen. De er den logiske forlengelsen av tidligere forbud mot landets “kommunistiske” partier, og av regjeringens mangeårige harde kamp mot landets fagbevegelse. Nok en gang betyr “forsvar av Europa” et frontalangrep på arbeiderbevegelsen og venstresida.

1. Forbud mot aktiviteten til 11 opposisjonspartier

Den 20. mars utstedte Volodymyr Zelenskiy et dekret om at 11 partier i Ukraina må “suspendere sine aktiviteter”. Presidenten forbyr dem å være aktive og han begrunner det slik: “Aktivitetane til politikarane som er retta mot splitting eller samansverjing, vil ikkje lukkast, men vil få ein kraftig respons” ifølge avisa Ukrainska Pravda. Det største av partiene er Opposisjonsplattformen – For livet, som har 43 representanter i landets nasjonalforsamling. Blant partiene er også “Venstreopposisjonen”, “Foreningen av venstrekrefter” og “Ukrainas Sosialistiske Parti”. Vi understreker at begrunnelsen ikke bare er samarbeid med Russland (kollaborasjon), en påstand som ikke er dokumentert av rettsapparatet, men også “splittende” aktivitet. Omtrent halvparten av partiene som nå angripes regnes som venstresidepartier, men også libertarianere suspenderes nå for å være “EU-kritiske” og “russisk-vennlige”.

2. “Dekommunisifiseringslovene” av 2015

For å forstå Putins retorikk når han snakker om “denazifisering” må man vite om de såkalte “dekommunisifiseringslovene” fra 2015. Etter kuppet i 2014 (“Euromaidan”) hvor den russiskvennlige presidenten Janukovitsj ble avsatt med USA-imperialismens støtte, begynte en prosess som kulminerte i fire lover. Disse er omtalt som “dekommunisifiseringslovene” eller “lovene for avkommunisfisering”. Disse fire lovene betydde at kommunistiske (og nazistiske) symboler ble forbudt, at sovjetiske monumenter ble revet og at grupper som Organisasjonen av Ukrainske Nasjonalister, som samarbeidet med Hitler under krigen, ble løftet frem for å gjøre ære på deres minne. Tidligere medlemmer av denne fikk etterhvert juridisk status som veteraner. I forlengelsen av disse lovene ble “Ukrainas Kommunistiske Parti”, “Ukrainas Kommunistiske Parti (fornyelse)” og “Arbeidernes og Bøndenes Kommunistiske Parti” forbudt i desember 2015. Siden da har det vært forbudt å stille til valg om man kaller seg kommunistisk. Til orientering fikk det førstnevnte partiet 25.4% av stemmene i 1998, høydepunktet for oppslutning etter 1991.

3. Hedrer fascisten Stepan Bandera

Under dagens regime i Kyiv hedres fascisten Stepan Bandera. I byen Lviv ble 2019 markert som Stepan Bandera-året. Dette skjedde til protester fra Israel, da Bandera er velkjent for jødeforfølgelse og samarbeid med Hitler under 2. verdenskrig. Parallelt med at sovjetiske statuer rives ned, er Bandera-statuer blitt satt opp mange steder i landet. Det gjøres et stort nummer i norsk og vestlig media ut av at Zelenskiy er jødisk som et argument mot Putins “denazifisering”, som om en religiøs eller kulturell bakgrunn bestemmer politikken man tjener. Det er fullstendig historieløst å anta at en person av jødisk bakgrunn, ikke kan alliere seg med fascister. Det er mulig Zelenskiy ikke liker Bandera, men lenge før den russiske invasjonen, var Ukrainas regjering alliert med krefter som hedrer Bandera og bruker ham som en kampfane. Ukraina har siden 2019 anerkjent Banderas soldater som “veteraner”, noe som blant annet sikrer dem pensjonsrettigheter og gratis kollektivtransport. Dette til tross for at det er et kjent og akseptert historisk faktum at Bandera forfulgte jøder og deltok i nazistenes jødeutryddelser.

4. Samarbeider med fascistiske legioner

Det gjøres et stort nummer ut av at fascistiske grupper i Ukraina ikke har stor oppslutning i valg. Kuppregjeringen som ble etablert i 2014 hadde fire ministere fra partiet Svoboda, som ble stiftet i 1991 som “Ukrainas Sosial-Nasjonale Parti”, men dette partiet er i dag svært redusert i parlamentet. Derimot er slike grupper en maktfaktor “på gata” og de paramilitære fascistiske gruppene Høyre Sektor og Azovbataljonen har begge formaliserte samarbeid med det ukrainske militæret. Gjennom lengre tid har dette samarbeidet pågått, og fascistene har kjempet for regimet på fronten øst i landet. I Kyiv har TV-kanalen France24 besøkt en lokal milits, formelt integrert i den ukrainske hæren, ledet av offiserer fra Organisasjonen av Ukrainske Nasjonalister (OUN), en fascistisk gruppe som har tatt navn etter Banderas gamle organisasjon. Med uniformer fra regjeringen og våpen fra NATO, deltar disse nå i krigen, og nye rekrutter inkorporeres i deres regimenter med hjelp av regjeringen.

Vi understreker til sist igjen at russisk imperialisme fører en illegitim angrepskrig mot Ukraina. Vi understreker igjen at det er riktig og rettferdig å kjempe mot russisk imperialisme. Vi støtter alle krav om at Russland må avslutte invasjonen og at fremmede soldater må drives vekk fra Ukrainas jord. Poenget vårt er at man likevel ikke kan kjempe for Zelenskiy-regimet, uten å kjempe for USA-imperialismens interesser, skulder ved skulder med fascister. Man kan ikke forstå regimet til Zelenskiy som en demokratisk kraft, og ei heller en virkelig patriotisk kraft. Tvert om: Det er et antidemokratisk regime som kjemper for utenlandske interesser, hovedsakelig USA-imperialismen.

Referanser

Statement on temporary “ban” on some parties

The more Russia uses terror against Ukraine, the worse the consequences for it – the address of President Vladimir Zelensky

Opposition Platform — For Life – Wikipedia

Kritisk situasjon i Mariupol: Innbyggjarar skal vere tvangsevakuerte til Russland

Ukraine to rewrite Soviet history with controversial ‘decommunisation’ laws

Ukrainian decommunization laws – Wikipedia

Stepan Bandera

Right Sector

Azov Battalion – Wikipedia

Svoboda (political party)

Ingen støtte til regjering med nazister

Ukrainian nationalists enlist to defend Kyiv against Russian troops