1

Slutt opp om den antiimperialistiske uka 23.-29. mars!

Det indiske kommunistpartiet, som leder en av verdens fire folkekriger, erklærer at 23.-29. mars er en internasjonal antiimperialistisk uke, for aktiviteter mot imperialistisk krig, mot alle imperialistene, til minne om martyrer og til støtte for folkekrigene og de nasjonale frigjøringskrigene. Tjen Folket Media oppfordrer varmt til å følge oppfordringene fra partiet.

I denne anledning viser vi særlig til slagordene som er reist i denne situasjonen:

Våre kamerater i Kommunistisk Internasjonale har publisert en uttalelse fra sentralkomiteen i Indias Kommunistiske Parti (Maoistene), som i den proletariske internasjonalismens ånd kaller kommunister, revolusjonære og masser både i India og i verden forøvrig, til å markere en internasjonal antiimperialistisk uke fra 23. til 29. mars.

Kameratene skriver at de oppfordrer til fordømmelse av den imperialistiske angrepskrigen russisk imperialisme fører mot Ukraina, fordømmelse av yankee-imperialismen og NATO, inkludert deres konspirasjon og omringing mot Russland og Kina, å uttrykke internasjonal solidaritet med folkekrigene og de nasjonale frigjøringskrigene, alt sammen kombinert med aksjonsdagene for å løslate politiske fanger i India.

Tidsskriftet Kommunistisk Internasjonale støtter helhjertet oppropet fra de indiske kameratene og oppfordrer den internasjonale kommunistiske bevegelsen til å følge opp uttalelsen. De skriver at de fire folkekrigene i Peru, India, Tyrkia og Filippinene må løftes frem som de strålende lysene de er i denne aksjonsuken.

Bilde: Tre indiske revolusjonære som ble hengt av de britiske kolonistene 23. mars i 1932.

Konteksten for en antiimperialistisk uke

Uttalelsen fra sentralkomiteen i CPI (Maoist) er utstedt 10. mars, og kameratene erklærer at den 23. mars markeres 90-årsdagen for martyrdøden til Bhagat Singh, Sukhdev og Rajguru, som ble hengt av britene i India. Martyrdommen er et symbol på antiimperialistisk bevissthet skriver de. Videre skriver de at russisk imperialisme har innledet en imperialistisk angrepskrig mot Ukraina, som er et resultat av imperialistisk rivalisering mellom USA og EU på den ene siden, og Russland på den andre, innenfor de tidligere sovjetrepublikkene. Ukrainas folk byr angriperen hard motstand, fylt av antiimperialistisk ånd. Kameratene skriver at nå er det også 53-årsjubileet for stiftelsen av Den nye folkehæren (NPA) på Filippinene, og sentralkomiteen sender derfor revolusjonære hilsener til Filippinenes Kommunistiske Parti (CPP) og NPA. På dette grunnlaget oppfordrer de indiske kameratene alle maoistiske partier, folkets organisasjoner og forskjellige revolusjonære og demokratiske frigjøringsbevegelser til å markere anledningen med fordoblet ånd mot imperialismen.

Kameratene legger videre frem en kortfattet beskrivelse av viktige historiske utviklinger i India, som har ledet frem til økt imperialistisk penetrasjon og til hindufascistene i BJP sin regjering, under falsk patriotisme. På vegne av kompradorbyråkratborgerskapet og de store godseierne i det halvkoloniale og halvføydale India, har staten og regjeringen lagd den indiske økonomien fullstendig under imperialistene. Gjennom nye jordbrukslover, samarbeid med imperialistiske monopolselskaper, lover mot arbeiderne, oppløsning av rettigheter i Kashmir, undertrykking av den revolusjonære bevegelsen gjennom kampanjen SAMADHAN-Prahar, bereder fienden grunnen for “Hindu-staten” som splitter folket på grunnlag av religion.

Kameratene skriver at imperialismens ødeleggende natur skaper pandemier som korona og gjør disse til en del av sin krigspolitikk. Covid brukes som påskudd til fullstendig restrukturering av mange økonomier. Verdens folk må bruke formuer på behandling. De uorganiserte og de fattige rammes svært hardt. Offentlige penger overføres til kompradorbyråkratkapitalister og imperialister i stor skala for å kjøpe vaksiner og andre medisiner. De skriver videre at Lenin har forklart at imperialisme betyr krig, og de skriver at imperialistene trenger krigen for å forsøke å komme seg gjennom krisa. Rivaliseringen mellom USA, Europa, Russland og Kina skjerper seg derfor i denne krisa, og russisk imperialisme har gått til krig mot Ukraina. Den indiske herskerklassen er avhengig av imperialistene, særlig med tanke på militære behov, og dermed fordømmer de verken russisk imperialisme eller rollen som NATO under ledelse av USA har spilt i Ukraina. India tjener USA innenfor QUAD (Quadrilateral Security Dialogue), et sikkerhetssamarbeid mellom USA, Japan, Australia og India, som snart kan initiere en krig i det indiske havet (mot Kina).

Kameratene skriver om massenes situasjon og den heltemodige kampen som folket fører, særlig de mest utbytta og undertrykte, blant fattigbøndene, de “kasteløse” (dalitene) og urfolk (adivasier). De skriver at forandringen India krever en nydemokratisk revolusjon hvor fire klasser under ledelse av proletariatet griper statsmakta, og at den langvarige folkekrigen som pågår i India viser veien til å erobre makta. Alle undertrykte klasser må reise seg i denne revolusjonen, mot imperialistene, kompradorbyråkratborgerskapet og de store godseierne, og gripe makta.

Bilde: Stridende i Folkets Geriljafrigjøringshær (PGLA) i India, som ofrer livet for revolusjonen under ledelse av CPI (Maoist).

Fokus for den antiimperialistiske uka

I denne konteksten erklærer de en internasjonal antiimperialistisk uke fra 23. mars (90-årsmarkeringen for de nevnte martyrene i India) til 29. mars (stiftelsesdagen for New People’s Army på Filippinene). De oppfordrer alle de maoistiske partiene, undertrykte klasser, deler av folket og nasjonaliteter, både i India og hele verden, studenter, kvinner, ungdom, religiøse minoriteter, lærere, doktorer, advokater, all slags profesjonsarbeidere, det nasjonale borgerskapet, alle sammen om å markere den antiimperialistiske uka. Uka må markeres, skriver kameratene, ved å heve røsten mot den russiske invasjonen av Ukraina, å avsløre USAs konspirasjoner, kreve oppløsningen av NATO, vise solidaritet med antikrigsbevegelse, antiimperialistiske bevegelser og folkelige bevegelser over hele verden, løfte frem de internasjonale revolusjonære bevegelsene, folkekrigene og de nasjonale frigjøringsbevegelsene, hilse Filippinenes Kommunistiske Parti, utløse agitasjon og propaganda for ICSPWI (Den internasjonale kampanjen for solidaritet med folkekrigen i India), holde møter og seminarer med slike tema, og løfte frem martyrene kamerat Bhagat Singh, kamerat Sukhdev og kamerat Rajguru. Til sist oppfordrer de til kamp mot den kontrarevolusjonære fascistiske SAMADHAN-Prahar-offensiven fra den indiske staten mot den revolusjonære bevegelsen.

Uttalelsen er underskrevet av sentralkomiteens talsperson Abhay, på vegne av sentralkomiteen i CPI (Maoist).

Referanse
CPI (Maoist) – Let us observe Anti-Imperialist Week from March 23rd to 29th In the spirit of Proletarian Internationalism! – Communist International