1

Jugoslavia: Ikke glem den forrige storkrigen i Europa!

Krigen i Ukraina ble allerede etter den første uka omtalt som “den første krigen” og “den største krigen” og “den største flyktningkrisen” i Europa siden 2. verdenskrig. Glemt er tilsynelatende krigene i det tidligere Jugoslavia, hvor nesten 150.000 mennesker ble drept og 4 millioner ble drevet på flukt.

Krigene i Jugoslavia kan med rette forstås som én krig, en stor krig av flere mindre kriger, et samla kompleks av kriger, fra 1991 til 2001. Disse begynte med at Slovenia og Kroatia erklærte selvstendighet fra Jugoslavia i 1991. Disse ble raskt anerkjent av land som hadde løsrevet seg fra Sovjetunionen, og så fulgte anerkjennelsen fra Tyskland og resten av EU, samt USA, som lenge hadde arbeidet i det skjulte for å vinne innflytelse over hele eller deler av Jugoslavia. Utover nittitallet rev også Bosnia og Makedonia seg løs, samt Montenegro og etterhvert Kosovo.

Bilde: Et gammelt kart over Jugoslavia og dets regioner.

Kampene i Jugoslavia førte til brutal krigføring, massakre, masseflukt og etterhvert intervenerte NATO med bombing av den serbiske hovedstaden Beograd. Russisk imperialisme støttet Serbia i krigene.

Krigene om Kroatia og Bosnia brøt konkret ut som følge av at serbiske minoriteter i de to landene erklærte egne republikker, som fortsatt skulle være forent med Serbia. Dermed ble prinsippet som legitimerte opprettelsen av Kroatia og Bosnia, snudd mot dem selv, ved at serbere etablerte Republika Srpska Krajina i Kroatia og Republika Srpska i Bosnia. En rekke ledere på alle sider av krigene er dømt for forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Det pågikk storstilt etnisk rensning i flere områder. Både i Serbia og Kroatia hentet paramilitære grupper ideologi og symbolikk fra fascistiske grupper fra 2. verdenskrig, som kroatiske Ustasja.

Men selv om krigene konkret og tilsynelatende var et resultat av ulike folk innenfor en statsdannelse, var rotårsaken en helt annen. I en artikkel publisert av Monthly Review skriver forfatteren at fra 1991 ble oppløsningen av Jugoslavia og de forskjellige statsdannelsene utnyttet av USA. Det ble brukt til å bevare NATO midt i oppløsningen av Sovjetunionen, som lenge var den offisielle årsaken til at NATO fantes. Det ble brukt til å rive i stykker FN-charterets krav om ikke-intervensjon, slik at NATO-statene i stedet kunne intervenere i “mislykka stater” og angriper “røverstater” etter eget ønske. Det ble også brukt av USA til å fornedre EU (de europeiske stormaktene) i sin egen bakgård, og til å oppløse det siste økonomiske og sosiale området i Europa som ikke var fullstendig integrert i Washingtons politiske og økonomiske system.

Samme artikkel slår fast at etter krisa i kapitalismen og i Jugoslavia på 1980-tallet økte de økonomiske ulikhetene i Jugoslavia mellom regionene  og de føderale republikkene, og at USA oppmuntret løsrivelse for land som Slovenia og Kroatia. USA bidro også til å hindre tidlige fredsavtaler og også til å hindre garanterte rettigheter for serbere innenfor Kroatia og Bosnia, noe som skapte et sosialt grunnlag for å mobilisere serbiske krigere fra.

Bilde: Krigene i det gamle Jugoslavia var brutale, med “etnisk rensning”, folkemord og millioner av flyktninger.

Videre er det klart at Tyskland spilte en svært stor rolle overfor Kroatia, og også i de andre konfliktlinjene. Den siste alvorlige fasen av krigene var kampen om Kosovo, hvor USA-NATO bombet Serbias hovedstad for å støtte UÇK, en kosovoalbansk “frigjøringsbevegelse” bygget opp av USA basert på filleproletære kriminelle, narkosmuglere og andre reaksjonære krefter. Det er iøynefallende hvordan USA og Tyskland kan fordømme Russland prinsipielt for sin holdning til Krim-halvøya og Donbass, samtidig som de selv bidro med det samme overfor Jugoslavia. Iøynefallende er også problemet med å sette nasjonal selvråderett over alt annet i det ene øyeblikket (for å legitimere at Kroatia løsriver seg), mens man avviser det i det neste, når serbere innenfor Kroatia søker løsrivelse og gjenforening med Serbia! Dette viser at borgerskapet ikke evner å følge sine egne prinsipper, sine egne lover og regler, og at deres forankring i et borgerlig klassestandpunkt og i borgerlig ideologi med nødvendighet fører til brudd på prinsippene de hever å følge.

Mot slik tenkning setter kommunistene frem maoismen, som løser problemene ved å understreke alle nasjoners selvråderett, men som løser det nasjonale spørsmålet innenfor sosialistiske føderasjoner uten nasjonal undertrykking. Dette er mulig på en sosialistisk basis, men umulig på en kapitalistisk og imperialistisk basis, hvor den kapitalistiske loven om utbytting gjør at den enes død er den andres brød, og dermed med nødvendighet må avle undertrykking, ikke bare av proletariatet men også av undertrykte nasjoner.

Uansett – i dagens kontekst må vi minne oss selv og andre på krigene i Jugoslavia, fordi disse viser at borgerskapet i dag lyver om at Europa bare har sett fred siden andre verdenskrig, og at de lyver enda mer når de sier at det er Putin som har brutt freden, når NATO og USA-imperialismen fortsatt er de største brannstifterne – ikke bare i Asia, Afrika og Latin-Amerika, men også i Europa. Jugoslavia er et grelt eksempel på dette, hvor den imperialistiske rivaliseringen og intervensjonene for å løse opp Jugoslavia, ledet direkte til folkemord og massegraver, hvor yankee-imperialismen og Tyskland igjen fôret fascister og folkemordere med penger og våpen, for å tjene sine egne råtne hensikter.

Referanser

Yugoslav Wars

Socialist Federal Republic of Yugoslavia

The Dismantling of Yugoslavia: A Study in inhumanitarian Intervention (and a

Western Liberal-Left Intellectual and Moral Collapse)

Balkans war: a brief guide – BBC News