1

Irland: Demonstrasjon mot kongelig besøk

Sosialistiske republikanere demonstrerte mot britenes imperialistiske okkupasjon da prins Charles besøkte den irske byen Waterford 24. mars. Det ble også utført flere aksjoner i forkant av besøket.  

Anti Imperialist Action (AIA) skriver at protestene viser at det er revolusjonære republikanere i hvert hjørne av Irland som er villige til å stå opp og motsette seg den britiske okkupasjonen av landet. Under besøket stilte de opp med banner og plakater som var synlig for de engelske kongelige parasittene, før de bli omringa av rundt 30 politi.

AIA har også publisert en video fra en aksjon i forkant besøket. Under aksjonen ble flagget til den britiske imperialistiske staten brent for å vise at engelske kongelige ikke er velkomne og at sosialistiske republikanere fortsetter å være militante motstandere av okkupasjonen av landet sitt.

Se videoen her: Britain Get Out of Ireland- No Royal Visit!

Det ble også satt opp plakater og graffiti mot det kongelige besøket:

Referanser
AIAIs facebook-side: AIAI- For National Liberation and Socialist Revolution