1

Støtt Tjen Folket Media!

Tjen Folket Media skriver i dag om den russiske angrepskrigen mot Ukraina. Vår dekning av denne er unik i Norge, og et uttrykk for at vi er en del av den revolusjonære bevegelsen som veiledes av maoismen. Videre inntar vi et konkret antiimperialistisk standpunkt.

Vi reiser igjen appellen til våre lesere, gamle og nye sådane, om å støtte Tjen Folket Media. En enkel men svært effektiv måte å støtte oss på, er å donere penger. Nederst i alle våre artikler (også denne) finner man denne muligheten. De som allerede støtter oss fast hver måned, er de som garanterer at vi finnes og kan utvikle nettsida.

Hittil i 2022 har vi i snitt publisert minst 2 artikler per dag. Den 31. mars betydde dette at vi hadde publisert 192 artikler. Dette krever innsats og arbeid fra de som skriver, programmerer, drifter, korrekturleser og oversetter, de som er redaktører og alle bidragsytere utenfor redaksjonen. Den praktiske muligheten til å nå ut sikres til syvende og sist av de som bidrar med penger til utstyr og annet vi trenger.

Vi henvender oss derfor igjen til våre lesere og ber om støtte. Det beste er faste månedlige bidrag, fordi det gir forutsigbarhet for oss. Vi er svært takknemlige overfor de som allerede gir, og vi oppfordrer til å dele byrdene med disse. Både store og små bidrag er varmt velkommen. Hjelp oss gjerne å finne flere bidragsytere, ved å dele denne oppfordringen med folk dere kjenner og vet ønsker at det skal finnes en virkelig revolusjonær nettavis på norsk.

Vår overbevisning er at ikke bare kommunister ser funksjonen vi har. Våre standpunkt, de nyhetene vi bringer videre, vårt særegne perspektiv på disse og ikke minst vår konsekvente kamp for arbeiderklassen, mot norsk imperialisme, mot USA-imperialismen og alle andre former for imperialisme, våre nyheter fra de fire folkekrigene, vår støtte til folkets kamp i inn- og utland, kampen mot rasisme og fascisme, kampen for proletarisk feminisme – alt dette kan være av interesse langt utenfor kommunistenes rekker.

Videre ønsker vi flere bidrag velkommen. Igjen må man ikke være fullstendig enig i redaksjonens linje. Vi publiserer ikke nødvendigvis alt som sendes inn, men vi takker for alle bidrag. Også når det gjelder tekster ønsker vi faste bidrag velkommen. Ta kontakt med redaksjonen, og send inn forslag. Vi har kamerater som leser korrektur og som også kan komme med andre råd og innspill.

Tjen Folket Media er en viktig del av den revolusjonære bevegelsen. Vår ambisjon er å fungere mobiliserende, politiserende og organiserende. Vi vet at vi gjør det i dag, men vi vil hele tiden strekke oss lenger. Ditt bidrag kan være avgjørende for at vi kan fortsette marsjen fremover.