1

Ukraina: Sannheten er krigens første offer

Et ordtak sier at i krig er sannheten det første offeret. Dette viser seg svært tydelig i medienes dekning av krigen i Ukraina. Media er nå fulle av vinklede nyheter og ren propaganda, med klare underliggende hensikter.

Det pågår en massiv informasjonskampanje fra NATO-landene og fra Russland, der de gjennom sosiale medier og andre medier, gjør alt de kan for å påvirke opinionen i sin retning. Forskere fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) utvikler i dag prosjektet Cyber-Social Propaganda and Influence (C-SPI), hvor de blant annet forsker på hvordan ansatte i forsvaret påvirkes av propaganda på internett.

De slår fast at sosiale medier flommer over av vinklet informasjon i forbindelse med krigen i Ukraina, og at det er mye falske nyheter, bilder og video som er tatt ut av kontekst, og også manipulerte bilder og videoer.

En FFI-forsker sier ifølge Forsvarets forum at det i tillegg til mye desinformasjon også er “en stadig økende trussel at man blir overvåket på internett”. 

Våre kamerater i tyske Dem Volke dienen skriver at mediene nå er fulle av bilder og filmer av døde soldater og sivile, ødelagt materiell og sønderbombede byer. De skriver at begge parter hevder å dokumentere fiendens tap, men at de ikke offentliggjør informasjon om egne tap, eller sier at disse er svært små. Dette er typisk for krig, skriver de, for partene ønsker å demoralisere fienden og øke moralen blant sine egne. De forsøker videre å vekke empati for sin egen sak ved å vise grusomme bilder av lidelsene til de sivile. Det er ikke bare Ukraina og vestlige medier som har gjort dette, for også Russland har systematisk over lengre tid vist til sivilbefolkningens lidelser i Øst-Ukraina (Donbass), og overgrep mot den russisktalende minoriteten. Siden 2014 er 14.000 mennesker drept i den pågående krigen i disse områdene, så heller ikke Russland har manglet bilder og filmer av nød og lidelse.

Kameratene skriver at vi ikke må bli ledet på villspor av deres propaganda. Den tjener ikke til å utdanne oss, men til å tilsløre virkeligheten og fordreie inntrykkene våre. Propagandaen tjener bare krigshisserne på alle kanter, og til å splitte oss for å piske opp hat mellom brødre og søstre, og glemme å hate undertrykkerne. Dette slik at imperialistene kan fortsette å utbytte og undertrykke arbeiderklassen og undertrykte nasjoner, og til og med motivere de undertrykte til å ofre livet i imperialistenes kriger. Kameratene understreker at vi har ingenting å tjene på deres kriger, vi vil ikke drepe våre brødre og søstre. Deres hærer tjener undertrykkingen og lidelsen.

Kameratene avslutter slik: Vi vil ikke dø for dem og deres interesser. Om vi kjemper, er det bare for den røde fanen!

Referanser

FFI-forsker om påvirkning i sosiale medier: – Noen kan i ytterste konsekvens handle i strid med nasjonens interesser

Ukraine: In war, truth dies first