1

Leve den ukrainske nasjonens motstand mot imperialismen!

Våre kamerater i brasilianske A Nova Democracia skriver at den russiske invasjonen av Ukraina er en gjentagelse av den mislykka “blitzkrieg”-strategien til nazistene mot Sovjetunionen.

De skriver at dette er et tegn i tiden, og at selv om Putin ikke er Hitler og Zelenskiy bare er en komisk nikkedukke for USA og EU, så er det ukrainske folket det samme heroiske ukrainske folket. Invasjonen viser en desperat russisk imperialisme.

Kameratene skriver at Ukraina er en halvkoloni hvor minst tre imperialister (USA, Russland og Tyskland) rivaliserer om dominans, og hvor russisk imperialisme nå forsøker å gjøre halvkolonien Ukraina til en direkte koloni. Russland opptrer som et skadet villdyr, skriver kameratene, i sin kamp for å bevare sin stilling som imperialistisk (atom)supermakt.

De skriver at Putins fascistiske ideologi, den av Dugin kalt “fjerde politiske teori”, hevder det ukrainske folket bare er en del av det russiske, og at Ukraina var Lenins oppfinnelse. Her trekkes det en uoverstigelig grense mellom kommunistenes standpunkt og dette fascistiske standpunktet.

Videre peker de på at Zelenskiy stolte på at NATO-styrker ville beskytte Ukrainas grenser, men at han forutsigbart ble forrådt. Imperialistene kan aldri være garantister for selvstendigheten til undertrykte nasjoner.

Kameratene skriver at noe gikk svært galt for de russiske imperialistene: De tok ikke massene med i beregningen. De russiske oligarkene så bare på de militære styrkene, og er nå blitt overrasket over at de ukrainske massene har satt opp barrikader, grepet til gevær og jaget invasjonsstyrkene ut av flere byer. De har gitt russiske soldater forgiftet mat, og brukt alle midler for å drive okkupanten ut. De gjør ikke dette for Zelenskiy, de gjør det for å forsvare sitt hjemland mot storrussisk sjåvinisme og imperialisme.

Kampene viser psykologien og de spontane handlingene til massene. Det går mot de pessimistiske klynkene fra opportunistene. Opportunistene har ikke tro på massene, de følger bare sin egen borgerlige relativisme. Imperialismens forråtnelse eskalerer og genererer situasjoner som kan føre til verdenskrig, og det er i bunn og grunn uttrykk for at hovedtendensen er revolusjon.

Zelenskiy forsøker bare å få best mulig grunnlag for kapitulasjon. Han vil selge en del av landet for å redde sin egen regjering. Mot dette er den riktige og rettferdige veien å kjempe for å frigjøre Ukraina fra den russiske imperialismens invasjon, og fra USA og andre imperialister, å fullføre den nasjonale frigjøringskrigen og føre den til sin logiske slutt: Et frigjort og selvstendig Ukraina.

Referanse

Editorial semanal – Viva a resistência da nação ucraniana contra a rapina imperialista! – A Nova Democracia