1

Oslo: Propaganda for 1. mai

TFM har fått tilsendt bilder av slagord og plakater satt opp i Oslo i anledning 1.mai. 

Oslo: Malt slagord

TFM har fått rapport om at det den 8. april er observert slagord satt opp på østkanten i Oslo, med slagordet “Ut på gata 1. mai” og en hammer og sigd.

Oslo: Plakater fra Rød Front

TFM har 10. april fått melding om at plakater er satt opp flere steder i Oslo sentrum i forbindelse med 1. mai. Plakatene er signert Rød Front med det udødelige slagordet “Arbeidere og undertrykte i alle land, foren dere!”.