1

Aktiviteter de siste ukene

Kampkomiteen har de siste ukene lagt ut rapporter fra et møte i Oslo i anledning at det er 23 år siden NATO bomba Jugoslavia, og fra markering av den internasjonale dagen for rom og romani i Kristiansand, og vi har mottatt bilder fra plakater som er hengt opp på Sørlandet.

Oslo: 23 år siden NATO bomba Jugoslavia

Aktivister i Oslo skriver om møtet: 

Tirsdag 5. april arrangerte Kampkomiteen i Oslo et møte i anledning 23-årsdagen for NATOs bombing av Jugoslavia. En aktivist åpnet møtet og innledet med å dra paralleller mellom krigen i Kosovo og den pågående imperialistiske krigen i Ukraina. Innledningen ble etterfulgt av et svært interessant seminar om NATOs brutale bombing av Jugoslavia, et folkemord som resulterte i tusenvis av drepte og som tvang over 100.000 mennesker på flukt. NATOs terror var raffinert og ondskapsfull: bomber med anriket uran, som er svært kreftfremkallende, var blant våpnene de brukte. 23 år etter krigen dør fortsatt mennesker av kreft som en konsekvens av imperialismens terror, fortalte aktivisten.

Det ble av aktivisten understreket at samtlige partier på Stortinget støttet NATO sin bombing av Jugoslavia. «Fredspartiet» SV med Eirik Solheim som daværende leder var heller ikke noe unntak. Norske soldater er fortsatt en aktiv og synlig del av imperialismens militære tilstedeværelse på Balkan. Under innledningen ble det blant annet nevnt flere tilfeller der norske soldater har vært involvert i sabotasje og terror mot folket, samt en rekke voldtekter og seksualisert vold.

Under møtet ble det sagt at da som nå er det ingen av partiene på Stortinget som løfter en finger eller gjør noe konsekvent i opposisjon mot imperialismen. Det norske borgerskapet trampeklapper frem og hyller yankee-imperialismens lakei i Ukraina: President Zelenskiy.

En annen aktivist som var på møtet sier etterpå at det er helt avgjørende å avsløre «fredspartiene». Verken SV eller Rødt opptrer som konsekvente motstandere av imperialismen. SV-ledelsen støttet bombingen av Jugoslavia og SV stemte for å bombe Libya. SV satt også i regjering som i 8 år administrerte okkupasjonsstyrker i Afghanistan. Heller ikke Rødt-ledelsen fremmer konsekvent antiimperialisme, slår aktivisten fast, og viser til uttalelser om at “selve medlemskapsdebatten ikke har vært aktuell i norsk politikk på mange år”, fokus på “alternative forsvarsallianser” og Rødt-ledernes fulle støtte til USA-lakeien Zelenskiy.

La oss sammen bygge en konsekvent antiimperialistisk bevegelse i dette landet!

Ned med den russiske imperialismens angrepskrig mot Ukraina!

Kristiansand: Markering av den internasjonale dagen for rom og romani

Aktivister i Kristiansand skriver om møtet:

8. april er den internasjonale dagen for rom og romani/tatere, og dagen ble i år markert i Kristiansand for første gang. Dagen  har siden den internasjonale verdenskongressen i London i 1971 vært en politisk dag for anerkjennelse av rom som selvstendig nasjon. Det er ikke et krav om land, men det er en kamp mot forfølgelse, undertrykking, diskriminering og gjentatte forsøk på biologisk og kulturell utrydding.

Rom er et av de mest forfulgte og diskriminerte folkeslagene Europa. Mellom 220.000 og 500.000 reisende ble drept av nazistene, som mente de tilhørte en underlegen rase. Noen ble drept i massakrer og noen i konsentrasjonsleirer. Den norske «Sigøynerparagrafen» ble brukt til å hindre norske rom adgang til Norge, og etter 2. verdenskrig ble også denne loven brukt til å stoppe norske holocaustoverlevende romer på grensa. I dag blir romer på flukt fra Ukraina diskriminert. De var fra før av ei undertrykt gruppe, og utsettes nå for mer vold og blir plassert i egne flyktningleirer med elendige forhold. 

I Norge har det vært en hard assimileringspolitikk mot romani, med forfølgelse, lobotomering, tvangssterilisering og barn som ble tatt fra foreldrene sine. De utsettes også i dag for rasisme og brudd på menneskerettigheter. Barna får ikke tilrettelagt undervisning som de har krav på og skolebøker blir ikke oversatt. Romer opplever også stadig å blir avvist og bortvist, fra leiemarkedet, og fra offentlige steder. 

Organisasjonen Solidaritet med rom arrangerte markeringa og Kampkomiteen var sammen med Mestizo, LAG, SU, MDG, NKP, Rødt, Antirasistisk Agder tilslutta arrangementet. Deltakerne var oppfordra til å ta med noe mat til fellesbordet hvis de hadde mulighet og det ble også kjøpt inn mat fra innsamla penger. Måltidet var en viktig del av arrangementet, og er en av aktivitetene Solidaritet med rom har sammen med romene i byen. Det ble også spilt musikk, og det ble  informert om romfolkets dag, om situasjonen for rom i dag og det ble fortalt om hvordan det føles å vokse opp som romani i Norge uten å kjenne kulturen og språket sitt. Det ble også satt fokus på trakasseringa og diskrimineringa de utsettes for, f.eks når de blir møtt uten respekt og forståelse av barnevern, skole og andre institusjoner.

Kristiansand og Vennesla: Plakater for 1. mai og for demonstrasjoner mot SIAN. 

Aktivister fra Kampkomiteen har satt opp plakater for 1. mai og for demonstrasjoner mot SIAN 5. og 6. mai. 

Plakaten for første mai har slagordene:
Ut på gata 1. mai!
Arbeidere og undertrykte i alle land, foren dere!
Ned med Russlands angrepskrig mot Ukraina!
Stopp muslimhat – knus SIAN!
Kutt strømprisene!
Ned med USA-imperialismen!

På plakaten for demonstrasjonene mot SIAN står det:
Sammen mot rasisme og muslimhat.
Antirasistisk demonstrasjon.
Arendal – Torsdag 5. mai – 17:00 – Sam Eydes plass.
Kristiansand – Fredag 6. mai – 15:00 – Markens / Skippergata.

Referanse
Kampkomiteen: Møte i Oslo: 23 år siden NATO bombet Jugoslavia
Kampkomiteen: Markering av den internasjonale romdagen for rom og romani