1

Sverige: Vern leietakeres rettigheter!

Våre kamerater i Kommunistiska Föreningen skriver om demonstrasjoner for leietakeres rettigheter lørdag 16. april. Disse ble arrangert av nettverket “Nej till marknadshyra – Ja till social bostadspolitik”.

Blant kravene som ble satt fram var stopp av all ombildning, salg til spottpris og boligspekulasjon, nei til markedsleie og høye husleier, samt en klimaomstilling av boligpolitiken.

Demonstrasjoner ble blant annet holdt i Luleå, Jönköping, Stockholm og Uppsala.

Blandt de som talte på Sergels torg i Stockholm var Eva Fee fra Hyresgästföreningen Södermalm.

– Staten og kommunene må ta tilbake makten over boligmarkedet. For ressursene finnes. Det har blitt klart, ikke minst under pandemien, sa Eva Fee.

Hun henviste også till den statlige utredningen ”Sänkt tröskel till en god bostad”, som kom ut i slutten av mars. I denne slås det fast at skillet mellom de som er innenfor og de som er utenfor boligmarkedet øker. Ulikheter på boligmarkedet kommer til uttrykk blant annet gjennom trangboddhet, trang husholdningsøkonomi, usikker dekningsprosent og hjemløshet. Ifølge utredningen trengs et større fokus på hvordan den eksisterende boligmassen kan brukes for å hjelpe flere til egen sikker bolig og samtidig motvirke segregasjonen på boligmarkedet.

Referanse
Kommunistiska Föreningen: Rädda hyresrätterna!