1

Oslo: SIAN vil brenne koranen igjen på Stovner

Den rasistiske gruppa SIAN er en del av den såkalte “kontrajihadistiske” bevegelsen. Dette er en rasistisk bevegelse i Europa, som peker ut muslimer som hovedfienden. Nå har politiet sagt nei til deres søknad om å få brenne koranen på nytt utenfor moskéen på Stovner i Oslo, midt under ramadan.

Stovner er en arbeiderbydel i Oslo og en av de fire bydelene med mest fattigdom og høyest arbeidsledighet. Bydelen er også blant de som har flest innbyggere med såkalt ikke-vestlig bakgrunn. SIAN ønsker å provosere og splitte, på samme viset som Rasmus Paludan i Danmark, som nylig har utvidet sin aktivitet til Sverige. SIAN sier nå at selv om de har fått avslag, kommer de til å brenne koranen på fredag. Tid og sted er ikke offentliggjort.

SIAN er en liten og bisarr gruppe, men de representerer en større bevegelse av hat og hets mot muslimer. Denne kan ikke forstås isolert fra USA og andre vestlige imperialister sine mange kriger i Nord-Afrika og Vest-Asia. Krigene i Somalia, Irak, Afghanistan, Libya, Syria og Mali, er blant krigene som helt eller delvis blir forsøkt legitimert med trusselen fra islamisme. Vestlige myndigheter har i mer enn tretti år malt et fiendebilde av muslimer, noe som forsterket seg under den såkalte “flyktningekrisen”. Videre har den fascistiske bevegelsen fra 1930-tallet gjenoppstått etter andre verdenskrig med fokus på kultur i stedet for rase, bare for å kunne fortsette sin virksomhet i ny forkledning. Det er imperialistenes behov og fascistenes hamskifte som ligger bak bevegelsen som har generert SIAN.

Det paradoksale er at svært mange flyktninger i Europa, har flyktet fra krigene til USA og de europeiske stormaktene, og det er disse og deres etterkommere SIAN og de andre rasistene plager og trakasserer.

SIAN har fått avslag på søknaden om å demonstrere på Stovner utenfor moskeen kl. 1300 fredag 22. april, men politiet har bare begrunnet avslaget med at tid og sted ikke egner seg. Videre har SIAN flere ganger tidligere trosset slike avslag. SIAN ønsket å demonstrere på fredag, i forbindelse med fredagsbønnen og ramadan. Det er meget mulig at de vil gjennomføre en eller annen form for provokasjon uansett, og det kan skje på Stovner – om SIAN tør.

Det finnes de som hevder muslimer må finne seg i å bli trakassert. Det er fordi de ikke ser sammenhengen med imperialismen, krigene, flukt og rasisme, og at de ikke forstår koranbrenningene som en del av forfølgelsen av muslimer, og i det hele tatt som hat ikke bare mot muslimer men mot alle som kommer fra land hvor de fleste er muslimer. 

Det finnes de som tror SIAN vil ha bråk og at rasistene tjener på opptøyer. De tar feil. Det stemmer at enkelte rasister tror dette er bra for dem, men hvorfor skal man tro på rasistenes ideer om dette? Sannheten er at kamp og motstand skremmer de feigeste rasistene vekk, at det skaper styrke og kraft for kampen mot rasismen. 

Det er mange som er redd for at opptøyer skader saken. Det gjør de ikke. Det er sant at ikke alle støtter opptøyer, og at selv mange antirasister tar avstand fra dem, men slik har det alltid vært – i begynnelsen. Også kampen mot apartheid i Sør-Afrika og segregeringa i USA var ekstremt upopulære i begynnelsen. Frigjøringskrigere ble kalt terrorister. Samtidig viser historien at forandring krever kamp, og at fremskritt alltid skjer midt i konflikter. Folket har aldri fått noen rettferdighet som gave fra de som har makta. Selv 8-timers arbeidsdag kostet blod å få innført.

Referanser

Vil brenne Koranen tross forbud

Nekter Sian å brenne Koranen på Stovner – NRK Oslo og Viken

Sian – Vil brenne koraner fredag