1

Aktiviteter den siste uka

TFM har fått tilsendt bilder og rapporter fra Oslo og Bergen. Det er aksjoner i forbindelse med 1. mai og krigen mot Ukraina, samt en aksjon i Bergen i anledning 50-årsjubileet til Tyrkias Kommunistiske Parti / Marxist-Leninistene.

TKP/ML ble stiftet 24. april 1972, og har siden ført væpna kamp mot den tyrkiske reaksjonære staten. Tyrkia er et stort land som ligger både i Europa og Asia, med over 80 millioner innbyggere. Landet er halvkolonialt og halvføydalt, underlagt hovedsakelig USA-imperialismen. Den nest største nasjonaliteten i Tyrkia er kurderne, som kjemper for nasjonal frigjøring. 

TKP/ML er den proletariske fortroppen for den nydemokratiske revolusjonen i Tyrkia, og de leder en av verdens fire folkekriger. De fire folkekrigene utgjør skinnende fakler for alle undertrykte og utbytta i hele verden. De er aksen i den proletariske verdensrevolusjonen.

Forøvrig er kampanjen for å markere 1. mai en viktig kampanje som støttes helhjertet av TFM. I år setter den revolusjonære bevegelsen fokus på kampen mot den russiske imperialismens angrepskrig mot Ukraina, og dyrtida som følger av krisa i kapitalismen, med økte strømpriser, priser på drivstoff, matvarer og forhøyede renter.

Bergen: Propaganda for TKP/ML og folkekrigen i Tyrkia

I Solheim Nord har slagorda «Leve TKP/ML!» og «Leve folkekrigen i Tyrkia!» blitt observert.

Oslo: Plakater for 1. mai

Aktivister har satt opp plakater i Oslo sentrum 15. april, i området Grønland og Tøyen.

Bergen: Plakater for 1. mai

Det har blir satt opp plakater i Bergen sentrum, på Sletten, Wergeland, Krokstad og Danmarks Plass i anledning 1. mai.

smart

Bergen: Slagord for 1. mai

På Sletten og Wergeland har det også blitt observert veggmalinger med slagordet «Ut på gata 1. mai!»