1

Sosialistiske republikanere markerer påskeopprøret

Våre kamerater i Antiimperialistisk Aksjon Irland rapporterer via sosiale medier at de søndag 17. april i Dublin har gjennomført sin årlige markering og hedring av påskeopprøret.

Kameratene skriver at markeringen hedret alle de som har gitt sitt liv for nasjonal frigjøring og sosialistisk revolusjon, og de føyer til at en fyldigere rapport og film vil bli publisert senere.

Kamerater fra andre land deltok i markeringa, som hadde et sterkt internasjonalistisk preg med innslag av baskiske faner og slagord med brodd mot alle imperialister.

Referanse