1

Verdensbanken varsler menneskelig katastrofe

Verdensbankens sjef David Malpass advarer om at de økte matvareprisene fører hundrevis av millioner flere mennesker inn i fattigdom. Denne lakeien for imperialismen advarer til BBC om at det vil bli “en politisk utfordring for regjeringer som ikke kan gjøre noe med det”.

Med andre ord varsler imperialistenes internasjonale bank at mer nød og hunger vil føre til politisk kamp og motstand, til opptøyer og opprør, og at korrupte regjeringer i den tredje verden står i fare for å falle.

Banken anslår at prisene på mat vil øke med 37 prosent og at det pågår en “krise i en krise” som følge av de fattige landenes problemer med å betale gjelda de har til imperialistene.

Sjokkbølger i verdensøkonomien

Sjeføkonom i Verdensbanken, Carmen Reinhart, er ifølge E24 bekymret for verdensøkonomien. Hun sier til Bloomberg at vi i dag lever i en periode med eksepsjonell usikkerhet. Hun peker blant annet på krigen mot Ukraina og nedstengning i deler av Kina som følge av oppblussing av koronaviruset.

Det internasjonale pengefondet (IMF), som er Verdensbankens “tvillinginstitusjon” – og begge disse er verktøy for USA-imperialismen som kontrollerer dem både direkte og indirekte, sier Ukrainas økonomi ligger i ruiner og at også Russland vil få en stor økonomisk nedgang. Dette bidrar til å presse opp prisene på korn, gass, olje og metaller.

Pengefondet skriver i rapporten World Economic Outlook:

“De økonomiske effektene av krigen sprer seg langt og vidt, som seismiske bølger fra episenteret i et jordskjelv.”

Systemisk folkemord er en del av imperialismen

Vi understreker at det vi ser utspille seg ikke først og fremst er et resultat av koronapandemien eller av krigen mot Ukraina, men en følge av den sykliske overproduksjonskrisa i kapitalismen, som brøt ut i 2020. Disse sykliske krisene, som bryter ut med 8-12 års mellomrom, er en del av kapitalismens syklus, som påvist av Karl Marx. Følgen av krisa er at massene, verdens utbytta og undertrykka folk, må betale for en ny oppgang for kapitalismen. Dette skjer blant annet gjennom økte priser.

Konsekvensene er voldsomme og brutale for de fattigste. Allerede dør titalls millioner hvert år av mangel på mat. De sykliske krisene, som er en del av kapitalismen, føyer nye titalls millioner til dette ufattelige tapet av liv, som med rette kan kalles et systemisk folkemord. Siden overgangen til imperialismen ved inngangen til 1900-tallet, har hundretalls millioner mennesker dødd av sult og andre resultater av fattigdom, i en verden hvor det stort sett produseres nok mat til alle. Dette er imperialistenes ansvar, da det er deres plyndring av den tredje verden som har skapt og holder vedlike fattigdommen.

Dette umenneskelige systemet må avskaffes, og vil bli avskaffet, av den harde og langvarige kampen og prosessen vi kaller den proletariske verdensrevolusjonen, som vil føre oss frem til kommunismen. Krisene og lidelsene, det rene folkemordet av fattigdom og sult, må mane oss til kamp for å nå målet så raskt som mulig.

Referanse

Verdensbanken – Dyster advarsel: – Katastrofe