1

Fagforeningsledere svikter arbeidsfolk i lønnsoppgjøret

Vi har tidligere skrevet en rekke saker om hvordan massene kjenner krisa og den påfølgende økonomiske depresjonen på kroppen. Midt under en pandemi og en stor krig i Ukraina, utvikles en strømpriskrise sammen med kraftige renteøkninger, økte matvarepriser og historisk dyrt drivstoff.

Med andre ord gjøres det store innhogg i lønna til folk, og reallønna går ned da folk får mindre varer for samme antall kroner. Dette rammer åpenbart de lavest lønte og fattigste mest, men hele arbeiderklassen og store deler av småborgerskapet kjenner det på kroppen.

I denne situasjonen må arbeiderklassen kjempe om den ikke skal oppleve signifikant nedgang i sine levekår. Dette var klart foran lønnsoppgjøret, men nå ser vi igjen og igjen at fagforeningslederne inngår kompromisser med kapitalistene.

Senest ser vi 24. april at det ikke blir streik i hotellbransjen. Fellesforbundet skriver at de har fått gjennomslag for sine krav, men mellom 4,47 kr og 9,51 kr mer i timen for arbeiderne i bransjen. Minstelønna for folk over 20 år blir 175,47 kroner i timen. Dette vil ikke ta igjen for alt det arbeiderne taper som følge av permisjoner gjennom koronapandemien, økt rente, svært høye strømpriser og dyrere mat og drivstoff.

Ledelsen i Fellesforbundet forsøker rutinemessig å selge det inn som en seier, og slik ser vi at den samme visa synges i forhandling etter forhandling. Det ser ut som fagforeningslederne vil unngå streik for enhver pris. Det kan ikke være tilfeldig at dette skjer samtidig som Arbeiderpartiet, partiet de fleste fagforeningslederne selv er medlem av, sitter i regjering.

Dermed ser vi at fagbevegelsen under sosialdemokratisk ledelse også nå fyller sin historiske oppgave og gjør det de kan for å kneble kamp og motstand. Arbeiderklassen kan aldri sette sin lit til slike ledere.

De sosialdemokratiske fagforeningslederne kan likevel ikke fjerne klassekampen. Så lenge det er klasser vil det være klassekamp, og nedgangen i reallønn og levekår vil skjerpe denne. Dermed er det fortsatt mulig at det blir streiker denne våren. Hvis ikke betyr det bare en utsettelse av streikekampene som vil komme i kjølvannet av at store deler av massene får levekårene sine forverra.

Referanse

Det blir ikkje hotellstreik – Siste nytt – NRK

Det blir ikke streik i byggebransjen: Minstelønna øker med 10 kroner | FriFagbevegelse