1

Oslo: Protest for fødetilbud og sykehus

Protestgruppene Barselopprøret, Femihelse og Bunadsgeriljaen sto 27. april bak en stor demonstrasjon i Oslo mot nedprioritering og kutt i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.

Dette er en aktuell sak i forbindelse med 1. mai og kampen mot dyrtid og kutt i velferden som følge av krisa i imperialismen. Bli med i demonstrasjoner 1. mai!

Aïda Leistad Thomassen i Barselopprøret sier til Avisa Oslo: 

“Vi er nødt til å si ifra tydelig, og må ta saken i egne hender for å bli hørt.”

Hun sier at politikere og helseforetak ikke innser alvoret og ikke lytter til folk som krever å føle seg trygge og å bli sett og hørt. Demonstrantene reiser sju krav til politikerne:

1. Nok penger, nok folk og nok plass

2. Lov om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

3. Lik rett til et godt tilbud i hele landet

4. Styrket oppfølging av mors fysiske og psykiske helse

5. Helhetlig omsorgsmodell med kontinuitet

6. Kvinnesentret svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

7. Familievennlig tilbud

Dette er åpenbart rettferdig krav.

Aktivister fra Femihelse sier at dette ikke bare er kvinnekamp, men at det er krav som angår familier og samfunnet i sin helhet. De reiser kamp for fødetilbud over hele landet, men det er spesifikke problemer i Oslo sier aktivistene. For eksempel er det mange mødre som ikke får oppfølging etter fødsel av jordmødre slik de har krav på. Også lovpålagte hjemmebesøk er det mange som ikke får.

Samtidig pågår en kamp for å forsvare Ullevål sykehus i Oslo, som trues av nedleggelse. Nesten 2000 mennesker deltok i en markering i februar. De kjemper mot et “monstersykehus” på Gaustad, som skal erstatte flere klinikker i byen.

Vi ser nedprioriteringen, kuttene og sammenslåingen som et uttrykk for en generell tendens i dagens imperialisme. Hele det imperialistiske verdenssystemet er i en allmenn krise, og det økonomiske grunnlaget for dette er at det stadig blir vanskeligere å tjene mer penger for kapitalistene. For å øke profitten er det et konstant driv for å kutte utgifter til velferd, senke reallønna og øke prisene. 

Det hele handler om å velte byrdene over på skuldrene til det arbeidende folket. Også fødende kvinner sees på som en utgift. Alt handler om penger for kapitalistene og deres politikere. Derfor tvinges massene til å kjempe for å bevare de hardt tilkjempede rettighetene vi har.

Referanser

Avisa Oslo: Politikk, Økonomi og næringsliv | Stor demonstrasjon i dag: Dette er deres sju krav

Avisa Oslo: Demonstrerte mot nedleggelsen av Ullevål sykehus: – Om vi blir lagt ned slutter vi alle sammen

Photo: Atluxity – Eget verk