1

Aktiviteter for 1. mai

Saken vil bli oppdatert.

01.05.2022: Oppdatert 11.40 med bilder fra Bergen. Oppdatert 19.15 med bilder fra Kristiansand og Oslo.

Tjen Folket Media mottar rapporter om aksjoner i forbindelse med 1. mai. Det er satt opp enda flere plakater enn vi har rapportert om tidligere, og det er flere steder satt opp kommunistiske faner for å markere arbeiderklassens internasjonale kampdag.

Se i bunnen av saken for lenker til andre aksjoner i opptakten til 1. mai.

Oslo: Revolusjonær og antiimperialistisk 1. mai

Revolusjonære i Oslo har feiret og markert arbeidernes internasjonale kampdag. Flere organisasjoner samlet seg først kl. 11.30 for et felles oppmøte for antiimperialistisk blokk.  Blant de tilsluttede organisasjonene var IMT – sosialistisk revolusjon, Kampkomiteen og Revolusjonære Kommunister. Her ble det delt ut løpesedler og snakket med mange forbipasserende. 

Den antiimperialistiske blokken startet dagen med en egen demonstrasjon gjennom gjennom Karl Johans gate, før den sluttet seg til den store LO-demonstrasjonen på Youngstorget. Etter at LO-demonstrasjon var ferdig fortsatte den antiimperialistiske blokken videre gjennomførte en egen demonstrasjon som marsjerte videre til Jernbanetorget. 

Her ble det gjennomført en egen markering hvor det ble holdt appeller fra Kampkomiteen og Revolusjonære Kommunister. Gjennom hele dagen ble det uten stopp ropt kraftfulle slagord, som «RUSSLAND, NATO, USA: HENDA VEKK FRA UKRAINA!» og «STYRK DEN INTERNASJONALE SOLIDARITET!».

Kristiansand: Kampkomiteen i 1. mai-toget

TFM har fått melding og bilde fra Kristiansand, hvor blant annet Kampkomiteens banner med slagordet “Kjemp og gjør motstand!” er båret i 1. mai-toget.

Bergen: Kommunistiske faner satt opp sentralt i byen

På morgenen 1. mai har Tjen Folket Media fått tilsendt bilder av røde faner med hammer og sigd som er satt opp forskjellige steder sentralt i Bergen.

Trondheim: Plakater for 1. mai

TFM har fått melding om at aktivister satte opp plakater i trondheim sentrum i forbindelse med 1.mai. Bilder var vedlagt. 

Oslo: Kommunistiske faner hengt opp i Grorud-området

TFM har fått melding om at aktivister nylig har satt opp et titalls røde faner med hammer og sigd i Grorud-området i Oslo. Følgende bilder var vedlagt:

Oslo: Plakater på Grorud for 1. mai-markering i Oslo

TFM har fått en ny rapport om at det er satt opp plakater med oppfordring om å bli med i antiimperialistisk blokk 1. mai.

Lillesand: Kommunistiske faner hengt opp

Det er satt opp kommunistiske faner i Lillesand, på Sørlandet.

Vennesla: Kommunistiske faner hengt opp

Det er satt opp kommunistiske faner i sentrum og på Vikeland i Vennesla på Sørlandet.

Kristiansand: Kommunistiske faner hengt opp

TFM har fått rapport om at aktivister har hengt opp flagg over E39 i Vågsbygd og ved minnetavla for arbeiderbevegelsens falne under andre verdenskrig, ved Arbeideren, som er oppmøtestedet for 1. mai-toget i Kristiansand.

Lillesand: Plakater for 1. mai og mot Sian

Aktivister på Sørlandet har hengt opp plakater i sentrum og ved Lillesand videregående skole, for demonstrasjon mot Sian og for 1. mai.

Vennesla: Plakater for 1. mai

Også i Vennesla har aktivister satt opp plakater for 1. mai.

Se også