1

Antiimperialistiske markeringer i fire byer på 1. mai

Kampkomiteen har lagt ut rapporter fra Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand. Vi deler her bildene fra markeringene. I tre av byene ble det holdt torgmøter med flere organisasjoner som deltok, og i alle fire byer har man deltatt i 1. mai-toget til LO.

Rapportene  fra de enkelte stedene kan leses på Kampkomiteens nettside: 

Blant slagordene som ble løftet frem var «Kjemp og gjør motstand!» og «Ned med Russlands angrepskrig mot Ukraina!». Flere steder var markeringene resultat av et samarbeid mellom flere antiimperialistiske organisasjoner.

Oslo

Samling før toget:

Blokk:

Torgmøte:

Bergen

 

 

 

Trondheim

 

Kristiansand