1

Heder og ære til TKP/ML! Leve 50-årsjubileet!

Den 24. april markerte Tyrkias Kommunistiske Parti / Marxist-Leninistene sitt 50-årsjubileum. Partiet ble stiftet i 1972 under ledelse av den udødelige kommunistiske lederen Ibrahim Kaypakkaya. Jubileet er blant annet markert i Norge med aksjoner i Oslo, Bergen og Trondheim.

Den unge lederen førte partiet direkte inn i væpna kamp, ved å innlede folkekrigen i Tyrkia som har fortsatt siden og er én av fire folkekriger i verden i dag. Folkekrigene utgjør aksen i den proletariske verdensrevolusjonen.

Maoistiske partier og organisasjoner fra 11 land, deriblant de norske maoistene, underskrev i april en felles internasjonal erklæring i anledning 50-årsjubileet, som vi slutter oss til og oppfordrer våre lesere til å studere:

Tyrkia er et stort land med mer enn 80 millioner innbyggere, og geografisk, samt sosialt og kulturelt, er landet en bro mellom Europa og Vest-Asia. Landet ligger i to verdensdeler og er en halvkoloni for hovedsakelig USA-imperialismen. Folkekrigen har overlevd 50 år hvor den reaksjonære godseier- og byråkratborgerlige staten har gjort alt den kan for å utrydde den, under blant annet militærdiktatur og Erdogans reaksjonære styre.

Våre kamerater i Kommunistisk Internasjonale har erklært «Heder og ære til TKP/ML!» og «Lenge leve 50-årsjubileet for stiftelsen av vår fortropp i Tyrkia!». Kameratene skriver at den heroiske kombattanten TKP/ML feirer sine femti år av stiftelse og kamp med heder og stolthet, midt i begynnelsen av en ny periode av den proletariske verdensrevolusjonen, kjennetegnet blant annet ved økt forråtnelse i imperialismen og reaksjon over hele linja.

TKP/ML har erklært at partiet er et produkt av kulturrevolusjonen i Kina, og dets grunnlegger Ibrahim Kaypakkaya har forent Marx, Lenin og Mao, i teori og praksis, med den tyrkiske revolusjonen. Partiet har anvendt marxismen-leninismen-maoismen på revolusjonen i Tyrkia, og stadfestet at landet er et halvkolonialt og halvføydalt land, hvor den nydemokratiske revolusjonen står på agendaen og hvor denne må få form av folkekrig, spesifisert som en krig med tyngdepunkt på landsbygda.

TKP/ML har møtt og bekjempet enorme vanskeligheter, i kamp med både ytre og indre fiender. Kapitulanter og revisjonister har forsøkt å selge partiet til fienden, de har forsøkt å splitte og likvidere partiet, men til ingen nytte. Partiet har holdt fast på folkekrigens vei, og materialiserer maoismen i Tyrkia på heltemodig vis. Tusenvis av martyrer har ofret sitt liv og blod for denne revolusjonen, under partiets ledelse. TKP/ML har også holdt fast på den proletariske internasjonalismen, og de utvikler, sammen med andre kamerater, kampen for å forene kommunistene i verden under maoismen.

I forbindelse med 50-årsjubileet har revolusjonære aktivister gjennomført aksjoner i Trondheim, Oslo og Bergen, hvor slagordene «Leve TKP/ML» og «Leve folkekrigen i Tyrkia» er løftet frem, sammen med kommunistenes symbol: hammeren og sigden.

Vi oppfordrer våre lesere til å fortsette feiringen av 50 år med TKP/ML og folkekrig i Tyrkia, ved å utbre kunnskap om partiet og revolusjonen som de leder der hvor Europa møter Asia, en revolusjon som er svært viktig for hele verdens proletariat og enda viktigere for den revolusjonære bevegelsen i vår del av verden.

I den forbindelse lenker vi til uttalelser, nyhetssaker og film som kan tjene til å belyse situasjonen og de heltemodige ofrene og handlingene til TKP/ML, dets ledere, kadere, militante, de stridende i folkehæren TIKKO og massene som kjemper under partiets ledelse. Vi slutter oss til de varme hilsener til TKP/ML, fra våre kamerater i Kommunistisk Internasjonale, fra Brasils Kommunistiske Parti (Rød Fraksjon) og fra Indias Kommunistiske Parti (Maoistene).

Leve TKP/ML!

Leve folkekrigen i Tyrkia!

Aksjoner i Trondheim

I løpet av mars og april ble det gjennomført to solidaritetsaksjoner for TKP/ML i Trondheim, i forbindelse med 50-årsjubileet.

Aksjon i Oslo

I slutten av april ble det gjennomført en aksjon i Oslo, hvor «Leve TKP/ML!» ble malt på en vegg på Romsås.

Aksjoner i Bergen

I løpet av april ble det malt «Leve folkekrigen i Tyrkia!» og «Leve TKP/ML» sentralt i Bergen.

Les mer:

Referanser

Greeting from the Communist Party of Brazil – Red Fraction for the 50th Anniversary of the TKP/ML
Honour and Glory to the TKP/ML! – Communist International
TKP/ML markerer partiets og martyrenes minneuke – Tjen Folket Media
Tyrkia og Hellas: Nye aksjoner fra TKP/ML-TIKKO – Tjen Folket Media
India: TKP/ML hilser folkekrigen i India og hedrer martyrene – Tjen Folket Media
Tyrkia: «Vår voksende sult er vårt opprør» – Tjen Folket Media
Solidaritetskvelder med Yeni Demokrasi – Tjen Folket Media
Tyrkia: Kamper de siste ukene
Tyrkia: Solidaritetserklæring med formann Gonzalo – Tjen Folket Media
Tyrkia: Kamper den siste uka
Tyrkia: Kamp for jorda
Tyrkia: Kommunister arrestert
Tyrkia: Kamp mot vold mot kvinner – Tjen Folket Media
Tyrkia: TKP/ML – Begravelse for kameratene Nubar, Özgür og Asmin – Tjen Folket Media
TIKKO: Deres skyttergraver vil ikke være tomme! – Tjen Folket Media