1

Fem nyheter fra forrige uke

Her følger fem viktige nyheter fra uke 19 (9.-15. mai), hvor den russiske imperialismens angrepskrig fortsetter å prege nyhetene. Offisielt på grunn av krigen er det nå klart at Sverige og Finland vil søke medlemskap i Nato.

Samtidig øker prisene i Norge raskere enn på 30 år. Dette er et konkret økonomisk uttrykk for den verdensomspennende krisa i kapitalismen, og den påfølgende dyrtida og depresjonen. Vi skriver også om statsministeren som måtte gå på Sir Lanka etter voldsomme folkelige protester, og diktatorsønnen Ferdinand Marcos Jr. som blir ny president på Filippinene, og vil fortsette Dutertes terror mot folket.

Vi må se alle disse hendelsene, og da særlig krigen i Ukraina, som et uttrykk for tiden vi lever i. Den økonomiske krisa og den voldsomme prisstigningen, særlig på matvarer og energi, truer nå hundretalls millioner på livet. Dette er den brutale virkeligheten i imperialismen. Samtidig viser folkemassene igjen og igjen, at det er hos dem nøkkelen ligger, for å åpne en dør til en bedre fremtid og en ny verden. De reaksjonære forsøker å stenge døra gjennom militarisering og terror mot folket, men de kan ikke holde den stengt for alltid. Tiden er på parti med verdens folk.

1. Ukraina: Russland konsentrerer seg om Luhansk

Kampene om stålverket i Mariupol fortsetter og Ukraina tilbyr fangeutveksling med Russland for å få de siste gjenlevende ut derfra i live. Samtidig har Ukraina allerede begynt rettssaker mot russiske soldater for krigsforbrytelser. 41 slike saker forberedes nå.

Tankesmien Institute for the Study of War (ISW) mener denne uken at russisk imperialisme har gitt opp å omringe de ukrainske styrkene i Donbass-regionen, gjennom en såkalt knipetangsmanøver, og at de nå heller vil konsentrere seg om å ta Luhansk-regionen. Dette er en mindre del av Donbass, og slik kan angriperen konsentrere styrkene sine mer.

Gjennom uken er det meldt om mange forskjellige angrep, blant annet sykehus som er skadd eller ødelagt. Ukraina vant også Eurovision Song Contest (ESC), noe som var spådd i lengre tid, som følge av mobiliseringen i Europa for å vise sympati med Ukraina.

Den 15. mai sier Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg at Ukraina kan vinne krigen mot Russland. Han uttaler at Russland ikke kan nå sine strategiske mål, og sier «De klarte ikke ta Kyiv, de trekker seg tilbake fra Kharkiv, og de store angrepene mot Donbas har stoppet opp». Britisk etterretning skriver i en analyse at Russland har mistet en tredel av styrkene som ble sendt inn i Ukraina i februar, og hevder de også har lidd enorme materielle tap, at de ligger bak tidsskjema og at de ikke vil foreta noen større offensiver den kommende måneden. Samme uke skal ukrainske styrker ha ødelagt 58 russiske kjøretøy da en russisk kolonne forsøkte å krysse en elv.

Referanser
Ukraina vil ha fangeutveksling i Mariupol
Ukraina forbereder 41 krigsforbryterrettssaker
Dette skjedde i Ukraina i natt
Ukraina-krisen


2. Norden: Sverige og Finland vil bli Nato-medlemmer

Det er blitt helt klar denne uken at både Sverige og Finland vil søke om medlemskap i Nato. Det er stort flertall i nasjonalforsamlingene i begge land. Den erfarne diplomaten Kai Eide peker på at medlemskapet vil by på problemer for de nordiske imperialistene, for eksempel vil det bli rivalisering om hvem som skal være ledende i Norden. Både norske og svenske topp-politikere har søkt ledelse innen den nordiske Nato-gruppen.

Eide peker også på at Norge, Sverige og Finland har fokus i «forskjellig retning». Norge ser mot atlanterhavet, Sverige mot Østersjøen og finsk imperialisme har sitt fokus på den lange landgrensen mot Russland. Samme uke har Sverige også inngått en ny sikkerhetsavtale med Storbritannia, noe som enda mer styrker Storbritannias militære posisjon i Norden, en rolle hvor de agerer som håndlanger for USA-imperialismen ved å ta den militære ledelsen for alle de nordiske landene.

Sammen vil de nordiske Nato-landene ha 250 moderne kampfly, og de vil, om de samkjører seg, spille en sterkere rolle innenfor Nato. Samtidig skaper Tyrkia problemer for medlemskapet til Sverige og Finland. De krever utlevering av politiske flyktninger de knytter til kurdiske frigjøringsgrupper som PKK, og hevder de nordiske landene opptrer som frihavn for «terrorister». Det er allerede kommet løfter om utleveringer, og slik tiltar reaksjoneringen av statene i norden, hvor politiske flyktninger brukes som betalingsmiddel i forhandlinger med terrorstaten Tyrkia. Russland advarer Sverige og Finland om at de gjør en alvorlig feil.

Referanser
Finland sier formelt ja til å søke om Nato-medlemskap
Socialdemokraterna sier ja til Nato: – Det beste for Sverige
Amerikanske forsvarstopper: Sverige og Finland styrker Nato i Nord
Diplomat mener vi tar for lett på svensk og finsk Nato-søknad – NRK Troms og Finnmark
Sverige og Storbritannia enige om ny sikkerhetsavtale
Nato-Norden vil få 250 moderne kampfly
Erdogan: – Skandinavia er som gjestehus for terrororganisasjoner
Russland advarer Sverige og Finland: – Ha ingen illusjoner


3. Norge: Høyeste prisvekst på 30 år

Flere medier melder at Norge opplever den høyeste prisveksten på 30 år. SSB melder at konsumprisen har økt dramatisk. Denne viser prisen på varer og tjenester som vanlige folk trenger, og er 5,4 prosent høyere nå enn for ett år siden. Det betyr kort sagt at utgiftene til folk har økt med minst 5 prosent. Vi minner om at rammen for lønnsoppgjøret er omtrent 3,5 prosent, og dette bekrefter enda en gang at reallønna faller – på grunn av prisøkning som lønningene ikke holder tritt med.

Dette kommer etter 10 år med reallønnsnedgang for de fattigste i Norge, og vil forsterke denne tendensen. SSB sier at det nå særlig er økte priser på strøm og reise som gjør at prisøkningen vokser raskere nå. Også økte matvarepriser trekker opp, og disse økte med 1 prosent fra mars til april.

Dagbladets økonominyheter Børsen skriver: «Markedet har vært svært preget av inflasjonshopp, skyhøye råvarepriser, flaskehalser og økte renter de siste månedene. Da det i starten av mai ble klart at EU-kommisjonen vil innføre forbud mot russisk olje, ventes det at prisene bare vil fortsette å øke». Industriproduksjonen i Tyskland stuper også, og sjeføkonom Kari Due-Andresen sier det er stor usikkerhet og «vesentlig dårligere utvikling enn ventet». Hun skylder på krigen i Ukraina og ny korona-nedstengning i Kina, hvor Shanghai har vært i lockdown i mange uker allerede.

Referanser
Prisveksten stiger til det høyeste siden 2008 – E24
Flybilletter er blitt 40 prosent dyrere: – Det holder nå
Høyeste på 30 år


4. Filippinene: Marcos-familien vender tilbake

Ferdinand Marcos Jr., sønn av despoten Marcos som styrte Filippinene fra 1965 til 1989, er valgt som landets nye president. Filippinenes stat er en byråkratkapitalist-godseier-stat, og som sin far er Marcos Jr. en lakei for hovedsakelig USA-imperialismen. Under kallenavnet «Bam Bam», og finansiert av egne og andres millioner, har Marcos Jr. også sikret seg flertall i den filippinske kongressens to kammere. Marcos-familien er forøvrig alliert med Duterte-familien.

Marcos den eldre ble etter langvarig kamp felt blant annet som følge av folkekrigen på Filippinene og et bredt folkelig opprør, men det var hæren som felte ham, og da med mål om å restrukturere den filippinske staten og bevare undertrykking og utbytting. 

Returen i form av sønnen, omgitt av Marcos-klanen og dens mektige allierte, viser hvor lite massene har å hente i de borgerlige valgene. Disse kan kjøpes, og når nok en politiker har vist seg å skuffe, stiger bare en ny demagog eller «populist» frem. Samtidig består det råtne systemet de representerer. Flere av Marcos’ søsken har sikret seg valgkretser, og dermed blir familiedynastienes rolle klar for de fleste.

Våre kamerater i Filippinenes Kommunistiske Parti har avslørt valgbløffen ved å peke på at Marcos-Duterte-klikken har fusket med valgmaskiner, kjøpt stemmer og brukt trusler og vold for å vinne valget. De skriver at Marcos II-regimet vil bety fortsatt terror mot folket og enda mer korrupsjon, og at regimet vil inspirere store mengder ny ungdom til å slutte seg til New People’s Army under partiets ledelse, for å delta i folkekrigen.

Referanser
Fall and rise: Marcos family back in power in the Philippines | Reuters
Allies of Marcos Jr. set to dominate Philippine Congress | AP News
PRWC » Reject and resist the Marcos II illegitimate regime


5. Sri Lanka: Statsministeren går av

Etter store protester på Sri Lanka, som TFM har skrevet om denne uka, ble det klart at statsminister Mahinda Rajapaksa gikk av 9. mai. Dette skjedde etter en rekke voldelige sammenstøt, hvor mange kommentatorer skylder på regjeringspartiet og deres betalte gangstere, som har angrepet massene som har demonstrert mot presidenten og regjeringen.

Landet er preget av en voldsom krise, og føyer seg inn i landene i den tredje verden hvor økonomisk krise og sosial uro får politiske konsekvenser. Vi må forstå dette som et uttrykk for en permanent revolusjonær situasjon i hele den tredje verden, og en revolusjonær situasjon i utvikling i hele verden, sammen med en skjerpelse av den allmenne krisa i imperialismen.

Rajapaksa er ikke den første statsministeren som går i år, og blir heller ikke den siste. Vi ser at folkelige protester reiser seg eller øker i intensitet i en rekke land verden rundt.

Referanser
Sri Lankas statsminister går av – Siste nytt – NRK
Sri Lanka crisis: Pro-government supporters attack protesters in Colombo – BBC News