1

Jemen: Våpenhvile i en tynn tråd

Flere medier melder at den 2 måneder lange våpenhvilen i Jemen henger i en tynn tråd. Den gikk ut i dag 2. juni, og partene er ikke blitt enige om en ny avtale.

Krigen i Jemen er en av vår tids blodigste konflikter. Ifølge FN var 377.000 mennesker døde som direkte eller indirekte følge av krigen ved inngangen til 2022. Krigen begynte i 2014 da den såkalte Houthi-geriljaen erobret hovedstaden Sana og den gamle regjeringen flyktet til Saudi Arabia. Saudi Arabia intervenerte deretter i 2015, som anfører for en «koalisjon» av flere land, for å gjeninnsette sine lakeier i Sana.

FN: Verdens verste humanitære katastrofe

Oljegiganten Saudi Arabia, hvis regime er helt avhengig USA, USAs militærbaser i landet og USAs massive våpenleveranser, har forvandlet krigen til et regelrett folkemord. Mer enn 200.000 mennesker er døde av sulten og nøden som intervensjonen og terrorbombingen har skapt. Grusomhetene er skapt hovedsakelig med US-amerikanske våpen, men Saudi-styrkene skal også ha anvendt norske våpensystemer.

Kampen mot Saudi Arabia og deres lakeier er en rettferdig nasjonal frigjøringskamp, på samme vis som kampen det ukrainske folket fører. Men da Saudi Arabia er en halvkoloni for USA, og houthi-militsen får støtte fra Iran, passer ikke folkemordet i Jemen inn i narrativet til vestlige medier. Disse pumper heller ut USA-imperialistenes propaganda på skamløst vis.

NRK skriver at partene i Jemen nå har store problemer med å bli enige om en forlengelse av våpenhvilen, som har vart siden 2. april. De anklager hverandre for avtalebrudd, og selve avtalen utløper torsdag 2. juni. 

FN sier at Jemen er rammet av den verste humanitære krisen i verden. Like fullt vies den som regel knapt notiser i norske medier, og hovedansvaret plasseres aldri hvor det hører hjemme: Hos USA-imperialismen og deres hund Saudi Arabia.

Bilde: Jemen ligger ved stredet inn i rødehavet, raskeste sjøvei fra Asia til Europa. De to hovedpartene kontrollerer mesteparten av landet, men store områder er i andres hender.

Flere parter i USA-Saudi Arabias skitne krig

Også Russland og De forente arabiske emiratene (UAE) har bidratt i krigen, ved å støtte en tredjepart som har kjempet for å reetablere Sør-Jemen som eget land. Dette landet var en halvkoloni for Sovjetunionen til denne falt sammen i 1991. UAE har deltatt i krigen i både samarbeid og konkurranse med Saudi Arabia og Russland.

Dessuten har diverse jihadistiske grupper, som ISIS og Al-Quaida, deltatt i kampen om Jemen. Den utenlandske intervensjonen har revet landet i stykker, og flere kommentatorer har ment at dette har vært en villet utvikling fra USAs side. Heller et sønderrevet Jemen, enn et land som vender seg mot USAs konkurrenter.

Saudi Arabia på sin side har et regime som sitter notorisk utrygt. Saudi-kongefamilien er et uhyre reaksjonært, korrupt og råttent regime. De er svært upopulære. Hele landet behandles som deres private eiendom, noe det faktisk er så til de grader at landets har fått navn etter det kongelige familiedynastiet Al Saud. Disse ble brakt til makten av britisk imperialisme og har holdt seg der ved å underlegge seg USA. Dermed opptrer de, også i Jemen, som et verktøy for USA-imperialismen. Deres rivalisering med Iran må også forstås i den konteksten. Forøvrig er Saudi Arabia med sine enorme oljereserver uhyre viktig innenfor verdensøkonomien, og dermed for USA. Denne betydningen er ikke blitt mindre som følge av Russlands krig mot Ukraina.

Les også:

Referanser
Jemen – Siste nytt – NRK
Yemen truce extension in the balance a day before end date
CAAT – The war on Yemen’s civilians
Yemen war deaths will reach 377,000 by end of the year: UN | United Nations News | Al Jazeera